Lakiernictwo

Maty filtracyjne do wnętrz pomieszczeń lakierniczych.

Wnętrze pomieszczenia lakierni przemysłowej, powinno być w jak największym zakresie oczyszczone ze wszelkich lotnych zanieczyszczeń, które wywierają wielce negatywny wpływ na cały proces lakierniczy. Dlatego też w przypadku profesjonalnych lakierni podstawowym ich elementem jest system nawiewno wywiewny, którego podstawowym zadaniem jest zagwarantowanie prawidłowego poziomu cyrkulacji powietrza, przy jednoczesnym jego oczyszczaniu z lotnych zanieczyszczeń. Dodatkowo wewnątrz […]