Praca

Agile – czym jest zwinne zarządzanie?

Zarządzanie agile to zarządzanie przychylne zmianom. W związku z tym, mimo, że od wykorzystania tego terminu w programowaniu i później biznesie minęło już sporo czasu, metody agile ciągle cieszą się ogromną popularnością. Czym jest zarządzanie agile, jak działa, czym jest SAFe agile a czym scrum, i czy właściwie warto metody agile stosować? W artykule tym znajdziesz odpowiedzi na te właśnie pytania. 

 Agile – co to jest?

Najogólniej rzecz ujmując, jest to sposób pracy, którego zasady wyznaczone zostały w „Manifeście agile”, opublikowanym w roku 2001 („agile”- zwinny).  W kontekście biznesu zamiast określenia „zwinny” można użyć przymiotnika „elastyczny”, czy „łatwodostosowywalny”. Manifest agile powstał w środowisku programistycznym i początkowo właśnie do tego środowiska był skierowany. Szybko jednak okazało się, że przedstawione w manifeście zasady co do pracy nad wytwarzaniem oprogramowania mają zastosowanie uniwersalne. Agile to nie tyle narzędzie/narzędzia, które możemy zastosować do naszego biznesu, co raczej filozofia, którą cechuje pewna dowolność interpretacji. Samych twórców zarządzania agile zaskoczyło spopularyzowanie się tego podejścia, a oni sami podkreślają, że jest to dla nich po prostu dogodna metoda pracy na dany moment, której nie zawahają się zmienić, jeśli zajdzie taka potrzeba (co w sumie jest bardzo „agile”, jakby nie patrzeć).

Agile –  jak działa?

Agile to metoda programowania/zarządzania modyfikująca popularny, poprzedzający agile kaskadowy sposób programowania  (waterfall).  W ramach sposobu kaskadowego sposób pracy koncentrował się na etapach takich jak: planowanie, analiza, projektowanie, impelmentacja, testowanie i wdrożenie. Z początkiem lat 90., w momencie kiedy zapotrzebowanie na oprogramowanie znacznie wzrosło, model ten okazywał się często nieskuteczny. Odpowiedzią na zapotrzebowanie na coś nowego okazało się zarządzanie agile. 

„Zwinność” zarządzania agile polega na gotowości do dostosowywania się do zmian, postrzegania zmian, jako czegoś dobrego. Tego typu podejście sytuuje się w opozycji do przeświadczenia, że w sprawnym zarządzaniu najważniejszy jest uprzedni plan i dokładna jego realizacja.  W przeciwieństwie waterfall, zarządzanie agile uprzywilejowuje

Ludzi i interakcje względem procesów i narzędzi

Działające oprogramowanie względem szczegółowej dokumentacji

Współpracę z klientem względem negocjacji umów

Reagowanie na zmiany względem realizacji założonego planu. 

SAFe agile – co to?

Chociaż wydaje się, że zarządzanie agile sprawdzi się lepiej w przypadku małych zespołów, to niekoniecznie tak jest. SAFe agile (Scaled Agile Framework) jest metodą zarządzania, która pozwala na zarządzanie projektami, w których ilość członków przekracza 50 osób. SAFe przedstawiono w roku 2011. Przełomowym dla SAFe okazała się książka „Agile Software Requirements” , którą opublikował Dean Leffingwell. 

Agile czy scrum?

Agile to pojęcie szersze, niż scrum. Agile to pewna filozofia, scrum to z kolei metoda, metoda, która jest „agile” – jedną ze „zwinnych” metod. Używanie zamiennie pojęć agile i scrum nie jest więc do końca błędem.

W ramach metody zarządzania scrum na początku projektu nie powinniśmy planować całego jego przebiegu, jak i mieć dokładnego obrazu efektu końcowego. Pracując zgodnie z metodą scrum pracę wykonuje się w „kawałkach” (cykle zwane sprintami). Ustalamy z klientem nad czym pracujemy podczas fazy pierwszej, podczas tej fazy powstaje coś mniej czy bardziej „namacalnego” (kolejne wersje produktu – inkrementy), co klient może ocenić. Kiedy otrzymamy opinię klienta, decydujemy, co robić w drugiej fazie itd. Sprinty ograniczone są czasowo (od miesiąca do czterech). Zespoły scrum to zespoły w gruncie rzeczy samodzielnie sobą zarządzające, bo poprzez to, że poprzedzający działanie plan jest nikły albo żaden, kompetencje członków zespołu itp. ustalane są nie odgórnie, a „wewnętrznie”, w ramach samej grupy. 

Chociaż teoretycznie metoda srum służy do projektowania oprogramowania, możemy jej użyć tworząc kampanię marketingową, konferencję, podcast, czy materialny przedmiot. 

Agile – czy warto?

Zgodnie ze słowami samych twórców, metoda agile nie jest metodą dobrą „samą w sobie”, zawsze i wszędzie, a sensowność jej użycia zależy od rodzaju środowiska, w którym pracujemy. Jedni sądzą, że zarządzanie agile to „must have” dla innowacyjnych firm, inni z kolei uważają, że innowacyjność agile jest mocno przereklamowana. Wydaje się jednak, że w świecie, w którym ciągle coś się zmienia jest to metoda dobra dla firm w większości branż. Sfer, w których stosowanie metod agile jest znacznie utrudnione – np. budownictwo, górnictwo itd. – jest mniej, niż tych, w których zarządzanie agile może się dokskonale sprawdzić. 

Dodaj komentarz