Przemysł

Bezpieczna akumulatorownia w obiektach przemysłowych.

Wszelkiego rodzaju obiekty przemysłowe o dużej powierzchni, na których stosowane do pracy są wózki jezdniowe, powinny mieć przygotowane pomieszczenie akumulatorowni. Pomieszczenie, w którym będą ładowane baterie do akumulatorów. Tutaj trzeba także zwrócić uwagę na fakt, iż w trakcie ładowania akumulatorów może dochodzić do różnych zagrożeń, toteż pomieszczenie akumulatorowni należy prawidłowo przygotować. Tak, aby było ono zabezpieczone przed najczęściej pojawiającymi się zagrożeniami. Warto sobie więc podstawowe zagrożenia tutaj wyszczególnić, i jednocześnie wyznaczyć sposoby realizacji zabezpieczeń.

Przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni.

Przede wszystkim, od razu trzeba tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż ładowanie akumulatorów powinno być realizowane w odrębnym pomieszczeniu. Błędem spotykanym najczęściej, jest wydzielenie na obiekcie tylko dodatkowej przestrzeni. W trakcie ładowania akumulatorów może dojść do wydzielania szkodliwych i wybuchowych gazów, przede wszystkim wodoru, toteż wydzielenie odrębnego pomieszczenia będzie tutaj absolutnie niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Pomieszczenie to należy także odpowiednio wyposażyć, w elementy takie jak:

  • System detekcji wodoru
  • Połączony z systemem detekcji wodoru system wentylacji, zapewniający natychmiastową stuprocentową wymianę powietrza z otoczeniem w przypadku wykrycia jego wydzielania się.
  • Bezpieczne, nie iskrzące oświetlenie
  • Źródło bieżącej wody
  • Ściany i podłogi z materiału kwasoodpornego.

Są to najważniejsze zabezpieczenia, gwarantujące maksymalny poziom bezpieczeństwa, nawet w przypadku, kiedy podczas ładowania baterii trakcyjnych dojdzie do jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń. Tak przygotowana akumulatorownia z całą pewnością będzie gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa w trakcie ładowania akumulatorów, a to jest w tym przypadku kwestią zdecydowanie najważniejszą.

Dodatkowe wyposażenie akumulatorowni.

Bardzo ważną kwestią jest także wyposażenie akumulatorowni w sprzęt usprawniający jej pracę. Dzięki pewnym, dodatkowym narzędziom, pracownicy obsługujący akumulatorownię będą mogli pracować w wygodnych i bezpiecznych warunkach. Do najważniejszych elementów wyposażenia akumulatorowni będą tutaj należeć:

  • Wózki na baterie trakcyjne – ułatwiające załadunek i rozładunek akumulatorów z wózków widłowych oraz ich transport do wnętrza akumulatorowni.
  • Wózki serwisowe – usprawniające obsługę ładowanych baterii trakcyjnych.
  • Odpowiednie statywy i mocowania – niezbędne do stabilizacji prostowników w trakcie pracy.

Generalnie rzecz więc biorąc, bezpieczna akumulatorownia będzie dość kosztowna. Niemniej jednak, inwestycje w tego typu sprzęt, wyposażenie oraz odrębne pomieszczenie, będą niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa na obiekcie. Dzięki nim, nawet w przypadku, kiedy w trakcie ładowania baterii dojdzie do jakichkolwiek awarii, nie będziemy mieć do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia pracowników przebywających na obiekcie.

Dodaj komentarz