Ubezpieczenia

Prowadzenie gospodarstwa rolniczego.

Prowadzenie gospodarstwa rolniczego to przede wszystkim wywiązywanie się z codziennych obowiązków. Mają one bezpośredni związek z prowadzeniem gospodarstwa, ale niektóre z nich, wynikają z przepisów prawa krajowego. Jednym z takich obowiązków jest konieczność wykupienia odpowiednich polis ubezpieczenia rolniczego. Oczywiście nie każdy rolnik będzie mieć taki obowiązek, toteż warto tej kwestii przyjrzeć się nieco bliżej. Okazuje […]

Rolnictwo Ubezpieczenia

Wybór ubezpieczenia rolniczego.

Umiejętny wybór ubezpieczenia rolniczego to bardzo istotna kwestia, której warto poświęcić odpowiednią ilość uwagi. Od tego, jak dobrze wybierzemy zakres ubezpieczenia, zależne jest bezpieczeństwo gospodarstwa rolnego. Tym bardziej, iż w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych, dla niektórych rolników, wykupienie ubezpieczeń będzie […]

Ubezpieczenia

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze.

Ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych stanowią dość specyficzną grupę produktów ubezpieczeniowych. W zgodzie z zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” wraz z późniejszymi zmianami, część gospodarstw rolnych podlegać będzie pod obowiązek wykupienia określonych polis ubezpieczeniowych. Będą to przede wszystkim ubezpieczenie budynków rolnych, oraz ubezpieczenie […]

Ubezpieczenia

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia rolniczego.

Rolnicy posiadający areał upraw rolnych o powierzchni powyżej jednego hektara, mają obowiązek wykupić odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, aby ich gospodarstwa były w pełni zabezpieczone na wypadem różnorodnych zdarzeń losowych, które mogą przyczynić się do powstania szkód. Oczywiście możliwe jest także wybranie ubezpieczeń dodatkowych, czyli dobrowolnych, niemniej jednak warto tutaj skupić się na kwestii obowiązkowych, bowiem prowadząc […]

Ubezpieczenia

Dobór odpowiedniej formy ubezpieczenia dla rolnika.

Ubezpieczenie rolnika prowadzące gospodarstwa rolne, to bardzo ważna kwestia, bowiem w toku prowadzenia takowego gospodarstwa, może dochodzić do różnorodnych zdarzeń losowych w ramach których można na przykład wyrządzić szkodę osobom trzecim. Może się też zdarzyć, iż w wyniku działania sił przyrody, budynki rolne ulegną uszkodzeniu i konieczna będzie ich szybka odbudowa. Dlatego też, w takich […]

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia dla rolnictwa.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej jeden hektar wymaga wykupienia odpowiednich polis ubezpieczeniowych. Obowiązek ten ustanowiony jest Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Można by powiedzieć, iż jest to kolejne obciążenie ze strony ustawodawcy pod adresem rolnika, niemniej jednak jest to mylne […]

Ubezpieczenia

Gospodarstwo rolne – czy warto być rolnikiem?

Wydawać by się mogło, że życie każdego rolnika jest życiem beztroskim, bez zmartwień, ponieważ posiada on stałe źródło dochodu i to niejednokrotnie nie takiego małego dochodu,. Zdecydowana większość rolników nie narzeka na swój zawód, ponieważ jeśli gospodarstwo funkcjonuje dobrze, to oczywiście przynosi satysfakcjonujące zyski. To między innymi dlatego właśnie wiele osób wybiera dziś zawód rolnika, […]