Lakiernictwo

Mata filtracyjna dla warsztatu lakierniczego.

Przygotowanie pomieszczeń w warsztacie lakierniczym wymaga stosunkowo sporych nakładów inwestycyjnych, głównie w profesjonalne urządzenia filtracyjne, które zapewnią oczyszczanie powietrza wprowadzanego do wnętrza. Dzięki temu bowiem będziemy mogli osiągać lepszy poziom efektywności prowadzonych prac lakierniczych, co powinno być dla wielu kwestią zdecydowanie najważniejszą. Ponadto warto także zadbać o dodatkowe filtrowanie powietrza we wnętrzu poprzez przechwytywanie lotnych zanieczyszczeń, takich jak pył i kurz, które przedostały się przez pierwszą zaporę filtrów, oraz tych które zbijane są w powietrze w toku prowadzenia prac na warsztacie. Sprawdźmy w takim razie, jakie mamy w tym zakresie rozwiązania do naszej dyspozycji, aby osiągnąć jak najlepszy poziom jakości realizowanych prac lakierniczych.

Dodatkowe filtrowanie wnętrza lakierni.

Jak już wspomnieliśmy, dodatkowe filtrowanie atmosfery wnętrza pomieszczeń lakierniczych będzie odnosić odpowiedni skutek, bowiem znajdziemy tutaj stosunkowo sporo zanieczyszczeń negatywnie wpływających na sam proces lakierniczy, jak również sporo zanieczyszczeń chemicznych, które powinny wydostawać się na zewnątrz. W tym celu najczęściej wykorzystywane są nowoczesne i w pełni profesjonalne maty filtracyjne, które skutecznie przechwytują, wchłaniają a następnie wiążą w swoim wnętrzu zanieczyszczenia chemiczne oraz inne. Trzeba oczywiście odpowiednie umiejętnie je dobierać do poszczególnych rozwiązań. W przypadku przechwytywania zanieczyszczeń chemicznych, czyli tak zwanej mgiełki lakierniczej, powinniśmy zastosować maty filtracyjne do przechwytywania lotnych substancji chemicznych, i odpowiedni je zamontować. W tym pryz paku najlepszym rozwiązaniem będzie montaż na suficie, gdzie przecież substancje te będą się unosić w dużej części. Tam zostaną więc przechwycone i wchłonięte i związane we wnętrzu maty filtracyjnej. Dzięki temu będzie je można przekazać do utylizacji, zamiast doprowadzać do niepotrzebnego zanieczyszczania i tak już dość zanieczyszczonego środowiska.

Pozostałe rozwiązania skuteczne w oczyszczaniu powietrza.

Poza samymi matami filtracyjnymi możemy jeszcze zastosować odpowiednio dobrane filtry sufitowe, podłogowe i ścienne, które także w podobny sposób przechwytują oraz wiążą zanieczyszczenia nie tylko chemiczne ale także wszelkiego rodzaju pył i kurz, aby niepotrzebnie nie unosił się we wnętrzu pomieszczenia lakierni i nie wpływał negatywnie na jakość realizowanych prac. Wiąże się to wszystko rzecz jasna z koniecznością poniesienia pewnych kosztów na zakup filtrów i mat filtracyjnych, niemniej jednak dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązań, przedsiębiorstwo może o wiele lepiej wywiązywać się ze swoich podstawowych zadań, a to przecież jest tutaj najważniejsze. Osiągnąć stan wysokiego poziomu zadowoleni klienta, aby dzięki temu firma mogła się lepiej i bardziej intensywnie rozwijać, przejmując coraz większą część rynku usług lakierniczych.

Dodaj komentarz