Lakiernictwo

Maty filtracyjne do wnętrz pomieszczeń lakierniczych.

Wnętrze pomieszczenia lakierni przemysłowej, powinno być w jak największym zakresie oczyszczone ze wszelkich lotnych zanieczyszczeń, które wywierają wielce negatywny wpływ na cały proces lakierniczy. Dlatego też w przypadku profesjonalnych lakierni podstawowym ich elementem jest system nawiewno wywiewny, którego podstawowym zadaniem jest zagwarantowanie prawidłowego poziomu cyrkulacji powietrza, przy jednoczesnym jego oczyszczaniu z lotnych zanieczyszczeń. Dodatkowo wewnątrz pomieszczeń stosowane są także odpowiednio dopasowane maty filtracyjne, których zadaniem jest wychwytywanie pozostałych zanieczyszczeń oraz zanieczyszczeń chemicznych produkowanych w procesie lakierniczym, czyli tak zwanej mgiełki lakierniczej.

Wykorzystanie maty filtracyjnej.

Podstawą działania mat filtracyjnych jest konwekcyjny ruch powietrza we wnętrzu pomieszczeń wynikający z równicy temperatur. Wraz z powietrzem ciepłym, ku górze unoszone są zanieczyszczenia, które następnie maty filtracyjne przechwytują i wiążą w swoim wnętrzu, celem poddania ich utylizacji. Podnosi to poziom czystości atmosfery wnętrza pomieszczeń lakierniczych a tym samym przekłada się także na podniesienie jakości realizowanych prac lakierniczych. Stosowane powszechnie są maty filtracyjne sufitowe, jak również podłogowe oraz naścienne. Każdy z tych typów maty filtracyjnej ma zupełnie inną strukturę i służy do przechwytywania zanieczyszczeń innego rodzaju. Oczywiście cały czas rozpatrujemy sytuację, w której większość zanieczyszczeń zewnętrznych przechwycona jest przez system nawiewno wywiewny, który może jednocześnie pełnić funkcję grzewczą, poprzez zamontowanie na przepływie powietrza specjalnie dobranych nagrzewnic.

Generalnie rzecz więc ujmując, można powiedzieć, iż sposobów realizacji procesu oczyszczania wnętrza pomieszczeń lakierniczych jest sporo, a najlepsze rezultaty osiągać można poprzez połączenie ich w jeden system, gwarantujący maksymalny poziom przechwytywania zanieczyszczeń. Dzięki temu lakiernia przemysłowa osiąga wyższy poziom wydajności, przy jednoczesnym podniesieniu jakości realizowanych prac. Musimy bowiem pamiętać o tym, iż wszystkie zanieczyszczenia, które pojawią się wewnątrz pomieszczenia lakierni, mogą przedostać się w strumień roboczy sprężonego powietrza z farbami i lakierami a tym samym osłabiać strukturę warstw lakierniczych. Dodatkowo będą także w pewnym zakresie wpływać na estetykę, a to także, jak bardzo dobrze wiemy, dość istotny aspekt prowadzenia prac lakierniczych. Jednym słowem oczyszczenie wnętrza pomieszczeń lakierniczych to kwestia bardzo istotna i ważna, której należy poświęcić odpowiednią ilość uwagi. Dzięki sprawnemu przygotowaniu systemu filtracji kompleksowej, wykorzystującej wszystkie metody oczyszczani powietrza, jest możliwe osiągnięcie poziomu czystości bliskiego idealnemu.

Dodaj komentarz