Ubezpieczenia

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze.

Ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych stanowią dość specyficzną grupę produktów ubezpieczeniowych. W zgodzie z zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” wraz z późniejszymi zmianami, część gospodarstw rolnych podlegać będzie pod obowiązek wykupienia określonych polis ubezpieczeniowych. Będą to przede wszystkim ubezpieczenie budynków rolnych, oraz ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego. Do tego można będzie jeszcze doliczyć inne, obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, które jednak wymagane sa na mocy odrębnych przepisów.

Obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze.

Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z faktu tego, iż obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze będzie dotyczyć tylko niektórych gospodarstw. Aby konkretne gospodarstwo podlegało pod zapisy wspomnianej wyżej ustawy powinno spełniać dwie, następujące przesłanki:

  • Rolnik powinien być w całości lub przynajmniej w części płatnikiem podatku rolnego.
  • Prowadzone gospodarstwo powinno charakteryzować się powierzchnią upraw rolnych większą niż 1 ha.

W przypadku spełnienia tych przesłanek, rolnik będzie obowiązany do wykupienia polisy OC gospodarstwa i ubezpieczenia budynków rolniczych. Dodatkowo pojawiają się jeszcze dwa inne, obowiązkowe ubezpieczenia.

  • Ubezpieczenie OC pojazdów rolnych – dotyczy wszystkich rolników, którzy posiadają pojazdy rolne, poruszające się po drogach publicznych.
  • Ubezpieczenie upraw rolnych – dotyczy tylko rolników, którzy korzystają z tzw. dopłat bezpośrednich. W tym przypadku będą oni obowiązani do ubezpieczenia co najmniej 50% posiadanych upraw rolnych.

Tak więc, mamy do czynienia z czterema formami obowiązkowych, podstawowych ubezpieczeń, które obejmują gospodarstwa rolne, przy czym nie wszystkie będą musiały być wykupione. Po prostu rolnik obowiązany jest do wykupienia tych, które w świetle prawa będą dla niego obowiązkowe.

Jak wykupić dobrą polisę ubezpieczeniową dla gospodarstwa rolnego?

Aby wybrać odpowiednie ubezpieczenie w przypadku, kiedy gospodarstwo w wyniku prawa będzie obowiązane do wykupienia konkretnych polis, trzeba będzie znaleźć w pierwszej kolejności odpowiednią ubezpieczalnię. Warto tutaj podkreślić z góry, iż najtańsze ubezpieczenie budynków dla rolników nie zawsze będzie opcją najgorszą. Czasami, zakres prowadzonej działalności oraz ilość zabudowań, jest niewielka, toteż i zagrożenia są nikłe, wobec czego najtańsza oferta może być w zupełności wystarczająca. W przypadku większych gospodarstw jednak nie będzie to rozwiązaniem optymalnym. W takich sytuacjach, warto skorzystać z usług doradcy podatkowego, który precyzyjnie określi rodzaj występujących w danym przypadku zagrożeń, a następnie dobierze odpowiednią polisę u dobrego ubezpieczyciela. Dzięki temu, z całą pewnością, wykupione polisy będą w pełnym zakresie odpowiadać konkretnym zagrożeniom, a gospodarstwo rolne, będzie w pełni zabezpieczone przed występującymi zagrożeniami.

Dodaj komentarz