Marketing

POKL sprawdzany na bieżąco

POKL, czyli Program Operacyjny Kapitał Ludzki to program sfinansowany przez Europejskie Fundusze Społeczne i ma on na celu, generalnie rzecz ujmując, polepszenie bytu w naszym kraju. Generalnie program ten realizowany jest po to, aby nam, żyjącym w tym kraju ludziom, żyło się po prostu lepiej. W ramach tego projektu tworzy się nowe miejsca pracy, dba o rozwój wsi, dba o rozwój oświaty, dba się o dobry, otwarty dla nas wszystkich rynek i ogólnie o jakość życia w Polsce. Europejskie Fundusze Społeczne przeznaczyły pewną sumę pieniędzy na realizację wspomnianego programu, byśmy wreszcie mogli przestać narzekać, a raczej postarali się coś zmienić na lepsze. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że realizacja tego programu jest dla naszego kraju niezmiernie istotna, zatem trzeba się przyłożyć do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów, tak by nie zmarnować pieniędzy, które zostały nam na ten cel ofiarowane. Realizacja projektu to pewne konkretne założenia, spośród których część została wspomniana powyżej, czyli na przykład tworzenie nowych miejsca pracy, integracja społeczna czy też rozwój zasobów na terenach wiejskich. Wszystko to jest bardzo dobrym planem, którego realizacja nie przebiegałaby jednak tak pomyślnie, gdyby nie pewien istotny szczegół…

Istotny szczegół

A tym istotnym szczegółem jest badanie ewaluacyjne, dzięki któremu sprawdza się skuteczność realizacji wspomnianego projektu. Badanie ewaluacyjne można przeprowadzać w biznesie, w przedsiębiorstwach i firmach, ale można również przeprowadzać je w projektach ogólnokrajowych, których realizacja zgodna z początkowymi założeniami jest naprawdę bardzo ważna dla kraju. Takie badanie ewaluacyjne pozwala bowiem prześledzić cały proces realizacji od początku aż do określonego punktu, w którym aktualnie realizacja projektu się znajduje i pozwala stwierdzić, czy po drodze zostały zrealizowane wszystkie założenia. Przy bardzo optymistycznym założeniu badanie ewaluacyjne wykaże, że projekt został jak dotąd zrealizowany w stu procentowej zgodności z początkowymi założeniami i że jego dalsza realizacji również za jakiś czas zostanie sprawdzona. Natomiast istnieje jeszcze druga możliwość, czyli taka, że badanie ewaluacyjne wykaże, iż Program Operacyjny Kapitał Ludzki nie jest realizowany zgodnie z założeniami. Co wtedy? Wówczas takie badanie ewaluacyjne pozwala również przeanalizować wszelkie poczynione kroki i decyzje i na bieżąco pozwala wprowadzać zmiany mające na celu utrzymać zgodność między założeniami a praktyczną realizacją projektu.

Od ogółu do szczegółu

Badanie ewaluacyjne może dotyczyć całego projektu albo tylko jednego jego aspektu, jak na przykład ewaluacja 6.1.3, którą przeprowadza się zazwyczaj w Urzędach Pracy, gdyż związana jest ona generalnie rzecz biorąc z szeroko pojmowanym rynkiem pracy. Ewaluacja 6.1.3 ma na celu sprawdzenie realizacji punktu projektu mówiącego o tworzeniu nowych miejsc pracy, zatrudnienia większej ilości osób i generalnie rynku pracy. Tak więc od badania ogólnego można również przejść do badania dokładnego, bardziej szczegółowego.

Dodaj komentarz