Odwadnianie

Profesjonalne odwadnianie gruntów.

Przeprowadzanie jakichkolwiek prac budowlanych w terenie podmokłym, gdzie będziemy mieli do czynienia ze zbyt wysokim poziomem wody gruntowej, wymaga przeprowadzenia odpowiedniego odwadniania, w wyniku którego, poziom wody gruntowej zostanie obniżony na tyle, aby umożliwić przeprowadzenie konkretnych robót ziemnych. Trzeba będzie tutaj jednak zastosować odpowiednią technologię odwadniania gruntów, czyli obniżanie poziomu wody gruntowej przy zastosowaniu zestawów igłofiltrowych, która to metoda jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem w takich sytuacjach. W poniższych słowach, postaramy się przedstawić, w jaki sposób powinien przebiegać proces odwadniania przy pomocy igłofiltrów, aby każdy inwestor stający przed tego typu zadaniami, miał podstawową, w tym zakresie wiedzę.

Profesjonalny zestaw igłofiltrowy.

Przede wszystkim, trzeba tutaj zacząć od zaopatrzenia się w profesjonalny zestaw igłofiltrowy, który zagwarantuje nam odpowiedni poziom wydajności podczas osuszania terenu podmokłego. Każdy zestaw igłofiltrowy, składa się z agregatu pompowego wysokiej wydajności, kolektorów ssących, oraz podłączonych do nich igłofiltrów, których zadaniem jest odsysanie wody z gleby i poprzez agregat pompowy, przepompowywanie jej na bezpieczną odległość. Oczywiście należy tutaj przestrzegać pewnych zasad montażu igłofiltrów, aby zapewnić sobie odpowiednią wydajność całego zestawu, toteż poniżej przedstawimy wszystkie istotne w tym zakresie informacje.

Zastosowanie zestawu igłofiltrowego.

Skoro będziemy już posiadać odpowiedni zestaw igłofiltrowy, niezależnie od tego, w jakich okolicznościach będzie on stosowany, trzeba będzie przestrzegać pewnych zasad jego eksploatacji. Przede wszystkim chodzi tutaj o poprawne jego zamontowanie, które zagwarantuje prawidłowe odwodnienie terenu podmokłego przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac gruntowych. Poprawność montażu zestawu igłofiltrowego, będzie wywierać kluczowy wpływ na termin osuszenia, oraz na jego jakość. Aby odwadnianie mogło być efektywne, należy na całej długości prowadzenia robót, zamontować igłofiltry poprzez ich wpłukiwanie, a następnie podłączyć je do kolektora ssącego, który jest podłączony do agregatu pompowego. Musimy tutaj jednak pamiętać o tym, iż igłofiltry powinny być montowane na co najmniej pół metra większą głębokość, niż planowana głębokość prowadzenia robót, w odstępie nie większym niż 1m, bowiem tylko taki rozstaw jest w stanie zapewnić odpowiedni poziom odwadniania. Oczywiście musimy także zachować bezpieczną odległość montażu igłofiltrów w stosunku do krawędzi wykopów, aby nie doprowadzić do obsuwania się terenu.

Podsumowując.

Generalnie rzecz ujmując, można powiedzieć, iż jakiekolwiek pozostałe metody odwadniania gruntów nie będą w żadnym przypadku tak samo skuteczne, jak odwadnianie przy pomocy igłofiltrów. Aczkolwiek samo ich pozyskanie może być problematyczne, gdyż będzie zakup całego zestawu będzie dość poważnym wydatkiem. Tutaj jednak z pomocą przychodzi nam wynajem pomp oraz zestawów igłofiltrowych, gdzie za o wiele mniejsze pieniądze można wynająć profesjonalny zestaw igłofiltrowy, niemniej jednak jest to opłacalnym rozwiązaniem tylko w przypadku jednorazowego zapotrzebowania, bowiem w przypadku kiedy będziemy musieli osuszanie terenu przeprowadzać częściej, wynajem zestawów igłofiltrowych, z całą pewnością przewyższy kosztowo zakup tego typu zestawu.

Dodaj komentarz