balustrady szklane
Budowlanka materiały

Sposoby montażu szklanych balustrad

Sukces szklanej balustrady zależy w dużej mierze od fachowego montażu. Sposób mocowania szkła zależny jest od wielkości przeszklenia oraz miejsca w jakim się ono znajduje. Inaczej bowiem montuje się balustrady na zewnątrz budynku, narażone na korozję i warunki atmosferyczne a inaczej wewnątrz pomieszczeń. Najważniejszą cechą mocowania jest jego stabilność.

Bezpieczeństwo montażu

Każda balustrada powinna być stabilna. Element ten musi być bezpieczny, co za tym idzie wymaga solidnej konstrukcji. Każda szklana balustrada powinna spełniać wymogi określone rozporządzeniem z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych zgodnie z normą PN_EN 1990:2004 by balustrada szklana była bezpieczna nie powinna mieć ostrych rogów i krawędzi. Jeśli zaś chodzi o konstrukcje powinna ona przenosić obciążenia poziome. Co do zasady wysokość balustrady i jej wypełnienie ma zabezpieczać przed wypadnięciem, ma stanowić swego typu ochronę. Jednym z wymogów prawa jest to, iż szkło zastosowane do budowy balustrady musi być wytrzymałe i tłuc się na nieostre kawałki.

Rodzaje montażu

Jeśli chodzi o montaż, do wewnątrz polecane są dwa typy mocowań w postaci okuć listew dolnych (balustrada samonośna, montowana liniowo) oraz mocowań punktowych ze stali nierdzewnej. Pierwszy rodzaj mocowania liniowego zalecany jest do płaskiego podłoża do zabezpieczenia piętra, antresoli. Punktowe mocowania doskonale sprawdzają się w biegu schodów. Co istotne utrzymanie ciężaru szkła spoczywa w montażu liniowym na uszczelce w dolnej listwie. W przypadku montażu samonośnej balustrady pod skosem konieczne jest wzbogacenie listwy blokadami niklowymi, które zapobiegają obsuwaniu się szkła pod wpływem naporu jego ciężaru i grawitacji.

Rotule regulowane

Montaż punktowy z zastosowaniem rotuli regulowanych pozwala na dopasowanie mocowania do potrzeb, również w miejscach trudnych. Regulacja wspiera licowanie tafli szkła i ich pionowanie. Alternatywą dla rotuli są klamry. Klamry przytwierdzane są do słupków i utrzymują szkło. W przypadku klamer istotne jest dobre dopasowanie rozmiaru szkła do wielkości balustrady.

Balustrada z poręczą

Poza szkłem w balustradzie znaczenie dla montażu ma obecność poręczy. W zależności od tego jaką poręcz zakłada projekt, ma ona wpływ na rozwiązanie dotyczące mocowania szkła. Poręcz jest nieodłącznym elementem balustrady, stanowiącym zwykle główną konstrukcję balustrady. Najczęściej szkło wypełnia jedynie światło pomiędzy listwa dolną a poręczą.

Więcej cennych informacji na tema szklanych balustrad i sposobów ich mocowania znajdziesz tutaj: https://modernglass.com.pl.

Dodaj komentarz