materiały

Stabilizacja grantu przy zastosowaniu geowłókniny.

Wszelkiego rodzaju geowłókniny stosowane do stabilizacji gruntów i innych typów terenów, zapewniają nam w branży budowlanej wyraźny wzrost efektywności. Ich umiejętne stosowanie zapewnia, iż zarówno zwykłe gruntowe drogi dojazdowe, jak również drogi asfaltowe, torowiska, czy też inne konstrukcje ziemne stają się bardziej trwałe i odporne na działanie czynników zewnętrznych. Kluczowe jest tutaj jednak prawidłowe wykorzystanie geosyntetyków, w tym przede wszystkim odpowiedni dobór geowłóknin. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie wysokiego poziomu trwałości niemalże każdej inwestycji budowlanej.

Typy wykorzystywanych obecnie geowłóknin.

Istotną kwestią, której warto poświęcić tutaj odpowiednio dużo uwagi jest prawidłowy wybór konkretnych geowłóknin do konkretnego przypadku inwestycyjnego. Musimy bowiem pamiętać, iż geowłókniny do stabilizacji występują w kilku różnych wariantach o zróżnicowanych parametrach technicznych. W związku z tym też, każdy rodzaj geowłókniny będzie lepiej sprawdzać się w innych warunkach wykorzystania. Obecnie najczęściej możemy zetknąć się z następującymi rodzajami stosowanych geowłóknin do stabilizacji:

  • Geowłókniny typu TS – to jedna z tych geowłóknin, które swoje zastosowanie znajdują między innymi w przypadku realizacji prac związanych z unowocześnianiem obejścia naszego domu i ogrodu. Sprawdza się przy zabezpieczaniu dróg dojazdowych, przy budowie warstwy drenażu dookoła fundamentów i w wielu innych przypadkach. O tej geowłókninie trzeba będzie napisać zdecydowanie więcej w przyszłości.
  • Geowłókniny ochronne P – to geowłóknina wykonana z mechanicznie wzmacnianych włókien ciągłych, polipropylenowych. Są one dodatkowo stabilizowane przeciwko promieniowaniu UV, skutkiem czego, jest odporna na ich działanie – może być wbudowana w warstwach przypowierzchniowych, gdzie dość silnie przenika promieniowanie UV słoneczne. Wykorzystywane w celu zapewnienia optymalnej ochrony geomembran.
  • Geowłókniny filtracyjne – dwuwarstwowa geowłóknina wykonana z warstw geowłókniny wzmacnianych mechaniczne, z włókien ciągłych polipropylenowych. W tym przypadku jedna warstwa jest wykorzystana jako filtr, a druga zapewnia jego skuteczną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.
  • Geowłókniny poliestrowe ELCEN – to geowłóknina w pełni poliestrowa z włókien łączonych ze sobą poprzez igłowania, przeszywanie, lub tez kalandrowanie. Stosowana do realizacji zadań takich jak: wzmacnianie, ochrona geomembran, separacja, drenaż, filtracja.
  • Geowłókniny PGM 14 – geowłóknina wykonana z włókien polipropylenowych, wzmacniania mechanicznie. Stosowana przy warstwach bitumicznych, gdzie wpływa na blokowanie przenikania wody przez warstwę bitumu, a co za tym idzie, wpływa na ograniczenie poziomu starzenia się nawierzchni drogowej.

Jak więc widać, mamy do wyboru dość sporo różnego rodzaju geowłóknin. Ich wdrożenie w danych zastosowaniach budowlanych jest bardzo korzystne, toteż jest to realizowane zdecydowanie bardziej często.

Dodaj komentarz