Ubezpieczenia

Ubezpieczenia dla rolnictwa.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej jeden hektar wymaga wykupienia odpowiednich polis ubezpieczeniowych. Obowiązek ten ustanowiony jest Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Można by powiedzieć, iż jest to kolejne obciążenie ze strony ustawodawcy pod adresem rolnika, niemniej jednak jest to mylne stwierdzenie, bowiem ubezpieczenia tego typu wpływają tylko i wyłącznie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa rolnika w obliczu różnorodnych zagrożeń.

Zagrożenia dla rolnictwa.

Zagrożenia o których mówiliśmy poniżej to przede wszystkim wszelkiego rodzaju klęski żywiołowe, związane z działaniem sił przyrody, których skutki, w przypadku braku ubezpieczenia trzeba będzie usuwać we własnym zakresie. W przypadku zaś ubezpieczenia gospodarstwa rolnego, to zakład ubezpieczeń będzie wypłacać świadczenia pozwalające na usuwanie skutków działania sił przyrody. Kolejnym zagrożeniem jest wyrządzenie szkody osobie trzeciej w wyniku prowadzenia działań związanych bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Dla przykładu, zawsze można będzie spowodować wypadek podczas koszenia pola kombajnem, wyjeżdżając na drogę i powodując kolizję z przejeżdżającym pojazdem samochodowym. W takich przypadkach, obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników będzie wpływać na zabezpieczenie interesów rolników. Zakład ubezpieczeń będzie wypłacać świadczenia zarówno przez wzgląd na straty na mieniu, jak i na ewentualne uszkodzenia zdrowia. W przypadku, gdyby rolnik musiał tego typu zadośćuczynienia wypłacać z własnej kieszeni, raczej miałby poważny problem. Mogłoby to nawet sparaliżować jego działalność rolniczą, wobec czego ubezpieczenia, mimo, iż w pełni obowiązkowe to jednak są jak najbardziej korzystne.

Wybór właściwej polisy.

Co prawda ubezpieczenia są tutaj obowiązkowe i określone w odpowiedniej, wspomnianej w pierwszym akapicie ustawie, to jednak Ustawodawca nie wymusza na poszczególnych rolnikach zawierania umowy ubezpieczenia z określonymi zakładami ubezpieczeń. Wobec tego też, nie jest ważne gdzie rolnik wykupi OC gospodarstwa rolnego, a liczy się sam fakt posiadania polisy. Mamy tutaj, więc do czynienia z pewnym poziomem dowolności wyboru zakładu ubezpieczeń, pod warunkiem, że jest on dopuszczony przez odpowiednie władze do udzielania tego typu świadczeń. Rolnik może w zależności od swoich potrzeb i szczególnych wymagań, wybrać taki zakład ubezpieczeń, który zapewni mu najlepszą ofertę polisy ubezpieczeniowej, a jej koszt będzie akceptowalny. Trzeba bowiem pamiętać iż ustawodawca kosztu ubezpieczenia także ściśle nie sprecyzował, choć najtańsze ubezpieczenia samoczynnie ukształtowały się na poziomie nieco powyżej 100 PLN.

Dodaj komentarz