Lakiernictwo

Wewnętrzna filtracja powietrza w warsztatach lakierniczych.

Jednym z najważniejszych zadań, przed jakimi stać będzie zarządzający warsztatem lakierniczym, będzie jego prawidłowe przygotowanie do prowadzenia prac lakierniczych. Chodzi tutaj głównie o kwestię systematycznego oczyszczania wewnętrznej atmosfery w warsztacie, z wszystkich lotnych zanieczyszczeń, które mogłyby przekładać się na obniżenie jakości wykonywanych prac. Dlatego też, filtracja powietrza przy zastosowaniu wszelkich, dostępnych metod jest tutaj działaniem podstawowym. Zobaczmy w jaki sposób można realizować tego typu zadania, i z jakimi będzie się to wiązało wydatkami, gdyż jak wiadomo, koszty inwestycji zawsze będą kwestią najważniejszą.

Centrala wentylacyjna.

Podstawowym i największym, najbardziej kosztownym rozwiązaniem w tym przypadku będzie inwestycja w profesjonalną centralę wentylacyjną, która zagwarantuje nam sprawną wymianę powietrza z otoczeniem, z jednoczesnym jego oczyszczaniem z wszelkich lotnych zanieczyszczeń. Musimy przecież pamiętać iż powietrze atmosferyczne zawsze wypełnione będzie różnymi zabrudzeniami, pyłem i kurzem, które przedostając się do strefy roboczej w warsztacie lakierniczym, mogą wywierać negatywny wpływ na proces lakierniczy. Musimy więc pamiętać o tym, aby zadbać o prawidłowy poziom oczyszczania powietrza wprowadzanego do wnętrza naszych pomieszczeń warsztatowych. Sama centrala gwarantuje nam jednak jedynie wymianę powietrza z otoczeniem a my musimy jeszcze zainwestować w odpowiednie filtry, które zamontowane na kanałach wlotowych i wylotowych, będą przechwytywać wszystkie zanieczyszczenia pojawiające się w powietrzu atmosferycznym, dzięki czemu do środka pomieszczeń lakierniczych przedostawać się będzie powietrze w pełni oczyszczone.

Filtracja wewnętrzna.

Kolejnym krokiem w celu podniesienia poziomu czystości atmosfery we wnętrzu pomieszczeń warsztatu lakierniczego, będzie montaż filtrów naściennych, sufitowych oraz podłogowych. Odpowiednio dobrane filtry sufitowe oraz ścienne, będą przechwytywać unoszące się i osadzające na ścianach zanieczyszczenia, zaś filtry podłogowe przechwycą pozostałe zanieczyszczenia, które są na tyle ciężkie, że samodzielnie nie są w stanie się unosić w powietrzu. Zastosowanie tego typu filtrów zagwarantuje nam dodatkowy poziom filtracji atmosfery wewnątrz pomieszczeń lakierniczych, a co za tym idzie, podniesienie jakości realizowanych usług lakierniczych. Trzeba przecież pamiętać, iż najważniejszą kwestią w przypadku procesu lakierniczego będzie zapewnienie sobie czystości atmosfery, aby żadne zabrudzenia nie przedostały się do strefy roboczej, bowiem w przeciwnym razie, od razu zauważymy wyraźne obniżenie jakości świadczonych usług lakierniczych. Im czystsze powietrze wewnątrz pomieszczeń lakierniczych, tym lepsza jakość usług ale i stan rady oraz warunki pracy.

Dodaj komentarz