materiały

Zastosowanie geokompozytów w budownictwie inżynieryjnym.

Geokompozyty to materiały geosyntetyczne, będące połączeniem co najmniej dwóch innych geosyntetyków. Dzięki połączeniu możliwe jest poszerzenie właściwości samego materiału. W skład geokompozytów mogą wchodzić bardzo zróżnicowane materiały geosyntetyczne. Najczęściej są to geotkaniny, geomembrany, geosiatki, geowłókniny czy też geopianki. Zastosowanie geokompozytów stale rośnie, przede wszystkim dzięki o wiele lepszym właściwościom, w stosunku do standardowych geosyntetyków. Warto więc poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, szczególnie jeśli zajmujemy się zawodowo budownictwem.

Jak szerokie jest zastosowanie geokompozytów?

Na chwilę obecną w branży budowlanej, zastosowanie geokompozytów jest stosunkowo szerokie. Stosowane są praktycznie w każdym możliwym przypadku. W trakcie budowy nowych dróg, autostrad, linii kolejowych, parkingów, placów manewrowych, czy też nawet lotnisk. We wszelkiego rodzaju konstrukcjach ziemnych, murach oporowych, na stromych zboczach, brzegach rzek i jezior a także na wałach przeciwpowodziowych. Generalnie rzecz biorąc, geokompozyty inżynieryjne stanowią bardzo popularne materiały geosyntetyczne, zapewniające poszerzenie możliwości w wielu przypadkach inwestycyjnych.

Do najbardziej popularnych geokompozytów zaliczamy:

  • Geokompozyty do wzmacniania gruntu – najczęściej składające się z geowłókniny z dodatkowym czynnikiem wzmacniającym. Przykładowym geokompozytem tego rodzaju jest Polyfelt DC
  • Do wzmacniania nawierzchni bitumicznych – to geokompozyty w których połączenia wykonywane są w oparciu o włókna szklane, lub siatkę.
  • Geokompozyty drenażowe – takie jak Tencate Polyfelt DC i Tencate Polyfelt Megadrain. Zapewniają odprowadzanie wody zarówno przy dużym, jak i przy niskim spadku hydraulicznym. Rdzeń geokompozytu jest trwale połączony z geowłókniną.
  • Drenażowo-uszczelniające – które zapewniają możliwość zatrzymania napływu wody gruntowej i opadowej. Poza rdzeniem i geowłóknią, dodatkowo zastosowana jest geomembrana.
  • Maty przeciwerozyjne – to szczególny tym geokompozytów. Składa się z maty przestrzennej, dodatkowo wzmocnionej geosiatką. Zastosowanie geokompozytów tego rodzaju jest obecnie bardzo szerokie, szczególnie w budownictwie drogowym, gdzie na stromych zboczach należy zabezpieczyć ich nawierzchnię przed erozją. Tego typu materiały są tutaj doskonałym rozwiązaniem do czasu rozwinięcia się naturalnej roślinności.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, zastosowanie geokompozytów jest obecnie bardzo szerokie. Dzięki temu też, wzrasta wytrzymałość i trwałość wielu nowo realizowanych inwestycji budowlanych. Przede wszystkim jest to wyraźnie widoczne w przypadku inwestycji takich jak budowa autostrad czy też linii kolejowych. Niemniej jednak zastosowanie geosyntetyków nie ogranicza się tylko do największych inwestycji budowlanych. Bardzo często znajdują one zastosowanie także w mniejszych realizacjach a nawet przy budowach domów jednorodzinnych. Są to więc materiały bardzo przydatne i zapewniające stosunkowo spore korzyści.

Dodaj komentarz