Przemysł

Bezpieczna akumulatorownia.

Bezpieczna akumulatorownia, wymaga od nas pewnych inwestycji. Przede wszystkim chodzi tutaj o odpowiedniej klasy systemy detekcji wodoru, który jest gazem łatwopalnym a w połączeniu z tlenem silnie wybuchowym. Pomieszczenie akumulatorowni, należy więc wyposażyć w odpowiedniej klasy zabezpieczenia, które zapewnią nam odpowiedni poziom kontroli procesu ładowania akumulatorów. Dzięki tego typu inwestycjom, bezpieczna akumulatorownia stanie się po […]

Przemysł

Efektywna detekcja wodoru w pomieszczeniu akumulatorowni.

Detekcja wodoru to jeden z ważniejszych elementów, niezbędnych w przypadku pomieszczeni akumulatorowni, gdzie ładowane są baterie trakcyjne. Chodzi tutaj głównie o kwestie związane ściśle z bezpieczeństwem pracowników, dla których nadmierne stężenie wodoru w atmosferze stanowi poważne zagrożenie. Jest to bowiem gaz łatwopalny, a w przypadku zmieszania się z powietrzem atmosferycznym, nabiera właściwości mieszanki silnie wybuchowej. […]