Przemysł

Efektywna detekcja wodoru w pomieszczeniu akumulatorowni.

Detekcja wodoru to jeden z ważniejszych elementów, niezbędnych w przypadku pomieszczeni akumulatorowni, gdzie ładowane są baterie trakcyjne. Chodzi tutaj głównie o kwestie związane ściśle z bezpieczeństwem pracowników, dla których nadmierne stężenie wodoru w atmosferze stanowi poważne zagrożenie. Jest to bowiem gaz łatwopalny, a w przypadku zmieszania się z powietrzem atmosferycznym, nabiera właściwości mieszanki silnie wybuchowej. Dlatego też, kwestia kluczową pod kątem bezpieczeństwa całego obiektu, a przede wszystkim pracowników w nim przebywających jest zadbanie o możliwość sprawnego wychwytywania wodoru i jego eliminację z otoczenia, co zagwarantuje prawidłowy poziom bezpieczeństwa pracowników.

Prawidłowe wykonanie pomieszczenia akumulatorowni.

Aby akumulatorownia spełniała normy bezpieczeństwa powinna być prawidłowo wykonana. Przede wszystkim, musi to być bezwzględnie odrębne pomieszczenie, w którym będziemy mogli przejąć pełną kontrolę nad składem powietrza i innymi aspektami działania. Absolutnie niedopuszczalnym jest ładowanie akumulatorów kwasowo ołowiowych bezpośrednio na hali produkcyjnej czy też magazynowej. Stwarza to bowiem nadmierny poziom zagrożenia zarówno zatrucia, jak i zagrożenia wybuchowego. W trakcie ładowania tego typu akumulatorów, wydziela się wodór. W przypadku jakichkolwiek awarii, jego wydzielanie postępuje znacznie szybciej. Dlatego też musimy tutaj zadbać o odpowiednie, odrębne pomieszczenie, całkowicie odizolowane od otoczenia.
Wewnątrz pomieszczenia akumulatorowni, powinny znajdywać się odpowiednie elementy systemów bezpieczeństwa. Najważniejsza jest oczywiście, wspomniana już przez nas detekcja wodoru, czyli system, który będzie wykrywać nadmierne jego stężenie i podejmować czynności zaradcze. Będzie to polegać na odcięciu zasilania do ładowanych akumulatorów, oraz rozpoczęciu wentylacji pomieszczenia z maksymalną wydajnością.

Dodatkowe zabezpieczenia na obiektach przemysłowych.

Jeśli na danym obiekcie zlokalizowana jest akumulatorownia, warto zadbać także o dodatkowe, wewnętrzne regulacje, które pozwolą znacznie podnieść poziom bezpieczeństwa. Przede wszystkim trzeba będzie wprowadzić całkowity i absolutny zakaz używania otwartego ognia, czy też palenia papierosów. Są to potencjalne czynniki zapalne, które mogą doprowadzić do wybuchu w przypadku wydzielania się wodoru. Oczywiście pracownicy zajmujący się ładowaniem akumulatorów powinny przejść odpowiednie szkolenie, aby posiadali podstawową wiedzę w zakresie zapewniania bezpieczeństwa w procesie ich ładowania. Można nawet powiedzieć, iż czynnik ludzki jest tutaj bardzo ryzykowny, bowiem wiele wypadków ma miejsce właśnie ze względu na ludzki błąd, lub też niefrasobliwość. Dlatego też, twarde regulacje wewnętrzne, oraz solidne szkolenie dla pracowników obsługujących akumulatorownię będą tutaj podstawą bezpieczeństwa z tej strony.

Dodaj komentarz