Ubezpieczenia

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia rolniczego.

Rolnicy posiadający areał upraw rolnych o powierzchni powyżej jednego hektara, mają obowiązek wykupić odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, aby ich gospodarstwa były w pełni zabezpieczone na wypadem różnorodnych zdarzeń losowych, które mogą przyczynić się do powstania szkód. Oczywiście możliwe jest także wybranie ubezpieczeń dodatkowych, czyli dobrowolnych, niemniej jednak warto tutaj skupić się na kwestii obowiązkowych, bowiem prowadząc […]

Ubezpieczenia

Dobór odpowiedniej formy ubezpieczenia dla rolnika.

Ubezpieczenie rolnika prowadzące gospodarstwa rolne, to bardzo ważna kwestia, bowiem w toku prowadzenia takowego gospodarstwa, może dochodzić do różnorodnych zdarzeń losowych w ramach których można na przykład wyrządzić szkodę osobom trzecim. Może się też zdarzyć, iż w wyniku działania sił przyrody, budynki rolne ulegną uszkodzeniu i konieczna będzie ich szybka odbudowa. Dlatego też, w takich […]

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia dla rolnictwa.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej jeden hektar wymaga wykupienia odpowiednich polis ubezpieczeniowych. Obowiązek ten ustanowiony jest Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Można by powiedzieć, iż jest to kolejne obciążenie ze strony ustawodawcy pod adresem rolnika, niemniej jednak jest to mylne […]