Przemysł

Utwardzanie klejów promieniowaniem UV.

Wśród wielu nowoczesnych rozwiązań w zakresie trwałego łączenia ze sobą różnorodnych elementów, jednym z lepszych jest ich klejenie z zastosowaniem klejów utwardzanych promieniowanie UV. Oczywiście w tym celu wykorzystywane będą odpowiednie kleje, oraz urządzenia i lampy UV do utwardzania spoiny. Sama technologia jest stosunkowo prosta i niesie za sobą bardzo dużo korzyści. Wykorzystywana jest wszędzie tam, gdzie wymagane jest wykonanie trwałych i mało kosztownych połączeń różnorodnych elementów, w tym także szkła. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej tej nowoczesnej technologii, oraz sprawdźmy gdzie znajduje swoje zastosowanie.

Zastosowanie technologii klejenia z utwardzaniem UV.

Z racji na swoje liczne korzyści, oraz niski koszt wykonania spoiny, technologia ta znajduje swoje zastosowanie w wielu branżach przemysłu. Przede wszystkim, wykorzystywana jest w branżach elektronicznych i elektrotechnicznych. Jednakże równie często stosowana jest w produkcji sprzętu medycznego, w okulistyce, czy też nawet w motoryzacji. Generalnie jej stosowanie powszechne jest tam, gdzie trzeba wykonać precyzyjną, trwałą i niedroga spoinę.

Zalety stosowania technologii klejenia z utwardzaniem UV.

Popularność technologii klejenia z utwardzaniem UV, wynika głównie z jej licznych zalet. Chodzi tutaj głównie o korzyści wpływające na możliwości zastosowania technologii tego rodzaju w przemysłowej produkcji. Możliwe jest także przystosowanie tej technologii do pracy na szybkich liniach produkcyjnych. Do najważniejszych korzyści płynących z jej stosowania należy tutaj zaliczyć:

  • Szybki czas utwardzania spoiny, wynoszący 10-40 sekund, w zależności od jej wielkości
  • Długi czas żywotności nałożonego kleju – zanim rozpocznie się proces utwardzania, mamy aż do 60 minut, w trakcie których klejonymi przedmiotami można dowolnie manipulować. Pozawala nam to także na przygotowanie większej ilości klejonych przedmiotów i utwardzanie większej liczby spoin jednocześnie.
  • Stosunkowo niski koszt wykonania jednej spoiny.
  • Dobre parametry techniczne (trwałość, odporność na uszkodzenia) wykonanych spoin.
    Są to niewątpliwie bardzo poważne zalety technologii klejenia z utwardzaniem UV. Wobec tego też, nie powinno nikogo dziwić tak wielkie nią zainteresowanie.

Przebieg procesu klejenia z utwardzaniem UV.

Najważniejsze jak w każdym innym przypadku klejenia będzie tutaj oczywiście prawidłowe przygotowanie klejonych ze sobą powierzchni. Muszą one być czyste, suche i odtłuszczone. Dodatkowo należy je pozbawić wszelkich zadziorów. Następnie można nakładać na każdą powierzchnię równomierną warstwę kleju, po czym złożyć ze sobą. Od tego czasu, mamy ok. 40-60 minut, zanim konieczne będzie utwardzenie. Do utwardzania wykorzystywane są wszelakie urządzenia i lampy UV. w przypadku chęci utwardzania większej liczny spoin naraz, należy zastosować większe piece UV. Warto podkreślić, iż kluczowa rolę będą pełnić tutaj właśnie urządzenia UV do utwardzania klejów, które muszą być w pełni sprawne. Jakiekolwiek niedociągnięcia w procesie utwardzania będą przekładać się na osłabienie spoiny. Lampy UV montowane w urządzenia do utwardzania muszą być sprawne i pracować z pełną mocą. Dlatego też, istotna będzie ich okresowa kontrola odpowiednim urządzeniem. Dzięki temu można będzie wychwycić jakiekolwiek uszkodzenia żarnika i wymienić go na nowy, aby proces utwardzania przebiegał prawidłowo.

Dodaj komentarz