Marketing

Zalety kampanii kolportażu ulotek.

Promocja nowych produktów oraz usług poprzez kampanie promocyjne opierające się w dużej mierze na dystrybucji ulotek, w dalszym ciągu przynoszą stosunkowo sporo efektów w postaci zwiększonego odbioru przekazu reklamowego. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż za pośrednictwem ulotek, w wielu przypadkach można dotrzeć do bardzo szerokiego grona odbiorców, a co za tym idzie, podnieść poziom sprzedaży promowanych produktów oraz usług. Rzecz jasna nie w każdym przypadku będzie możliwe posiłkowanie się tego typu technikami promocji, aczkolwiek w niektórych sytuacjach, jest to jak najbardziej wskazane, wobec czego warto utaj przyjrzeć się temu zagadnieniu z nieco bliższej perspektywy w celu określenia sytuacji w których można korzystać z dystrybucji ulotek reklamowych, oraz jakie będą z tego tytułu płynąć korzyści na rzecz przedsiębiorcy.

Kiedy roznoszenie ulotek będzie przydatne w promocji?

Musimy tutaj zacząć od tego, iż roznoszenie ulotek należy podzielić na kilka podstawowych technik, bowiem możemy tutaj wyróżnić:

  • Dystrybucja ulotek adresowa
  • Dystrybucja ulotek bezadresowe
  • Dystrybucja ulotek dedykowana
  • Dystrybucja ulotek uliczna

Każdy z powyższych rodzajów dystrybucji ulotek reklamowych będzie przydatny w nieco innych okolicznościach promocji. Dystrybucja adresowa jest rozwiązaniem skierowanym do promocji produktów w przypadku, kiedy chcemy dostarczyć treść reklamową do osób, które już znamy i bardzo dobrze wiemy, że będą zainteresowane nowym produktem lub też usługą. Dystrybucja bezadresowa zaś, jest raczej wykorzystywana w przypadku kiedy wydaje nam się, że w danym miejscu znajdziemy chętnych na nasze usługi, aczkolwiek nie dostarczamy im ulotek bezpośrednio, pozostawiając je na przykład na klatkach schodowych w przeznaczonych do tego pojemnikach. W ten sposób bardzo często promowane są pizzerie i inne puby oferujące usługi gastronomiczne z dostawą do domu, przez co klient chcąc zamówić pizzę, po prostu bierze ulotkę reklamowa i zamawia sobie pizzę do domu. Dystrybucja ulotek dedykowana, jest z kolei wykorzystywana, jeśli chcemy, aby ulotki trafiły do określonej grupy docelowej odbiorców, bowiem dzięki temu możliwe będzie dostarczenie ulotek do tych klientów, którzy z racji swojego wieku, dochodów i statusu społecznego, mogą być zainteresowani naszym produktem bądź też usługą. Ostatnim rozwiązaniem jest dystrybucja uliczna, czyli po prostu roznoszenie ulotek po ulicach miast, gdzie także można wykorzystywać pewną dozę dedykowania kolportażu, polegającą na tym, aby kolporterzy ulotek wręczali je tylko konkretnym osobom, na przykład w młodszym wieku.

Korzyści płynące z dystrybucji ulotek.

Przede wszystkim możemy tutaj liczyć na konkretną promocję w zakresie marki, czyli budowanie świadomości istnienia marki, co dla każdego przedsiębiorstwa jest niesłychanie korzystnym rozwiązaniem. Warto tutaj także wziąć pod uwagę fakt, iż zdecydowana większość potencjalnych klientów będzie w stanie zawsze dostać ulotki na mieście, bądź też ulotki będą dostarczone na ich adres domowy, co z kolei zapewni nam podniesienie poziomu sprzedaży a to jest kwestią zdecydowanie najważniejszą. Jednym słowem, roznoszenie, dystrybucja i kolportaż ulotek w Gdyni, stanowią bardzo ważny element prowadzenia działalności i promowania produktów oraz usług, wywierając jednocześnie wpływ na budowanie wizerunku przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz