materiały

Zastosowanie geosyntetyków w pracach budowlanych.

W ciągu ostatnich lat, w branży budowlanej zaszły daleko idące zmiany technologiczne. Jednym z ciekawszych unowocześnień jest tutaj bez wątpienia wprowadzenie materiałów geosyntetycznych w budownictwie drogowym, kolejowym czy też technicznym. Są to zupełnie nowoczesne materiały o dużej wytrzymałości, zapewniające podniesienie poziomu żywotności realizowanych konstrukcji. Wszelkiego rodzaju geotkaniny, geosiatki, czy też geokompozyty (połączenie kilku geosyntetyków w jeden), wykorzystywane są coraz bardziej powszechnie. Warto więc przyjrzeć się im nieco bliżej, aby poznać podstawowe zalety oraz zakres ich zastosowania.

Rodzaje materiałów geosyntetycznych.

Obecnie na rynku materiałów geosyntetycznych, można spotkać wiele różnych ich typów. Różnią się od siebie w kwestii parametrów technicznych, oraz przeznaczenia. Warto tutaj przynajmniej w podstawowym zakresie poznać przeznaczenie poszczególnych materiałów, aby w razie konieczności, wiedzieć, jakiego rodzaju geosyntetyki zastosować.

  • Geosiatki – zapewniają wzmocnienie struktury gruntu, czy też struktury podbudowy drogowej. Mogą być wykorzystywane do wzmacniania osuwających się zboczy i urwisk
  • Geotkaniny – idealne rozwiązanie izolacyjne i drenażowe. Wykorzystywane zarówno przy dużych inwestycjach, jak i w pracach ogrodowych, zapewniając podniesienie trwałości wszelkiego rodzaju podjazdów i tarasów ogrodowych.
  • Geokompozyty – połączenie dwóch geosyntetyków, w celu wykorzystania ich właściwości. Może to być na przykład połączenie geotkaniny z geosiatką, gdzie geotkanina będzie pełnić rolę filtra, zaś geosiatka funkcję zabezpieczającą.
  • Maty antyerozyjne – wykorzystywane na stromych zboczach, w celu początkowego podtrzymania roślinności do czasu jej pełnego ukorzenienia się. Dzięki ich wykorzystaniu, zbocza nie będą wypłukiwane poprzez opady deszczu atmosferycznego.

Widzimy więc wyraźnie, iż geotkaniny, geosyntetyki i geokompozyty znajdują w budownictwie technicznym stosunkowo szeroki zastosowanie.

Zastosowanie geokompozytów w pracach budowlanych.

Jak już wspomnieliśmy powyżej, geokompozyty, to po prostu kompozycja dwu i więcej geosyntetyków, w celu jednoczesnego wykorzystania ich właściwości w danym zakresie robót budowlanych. Przykładowym geokompozytem może tutaj być TenCate Polyfelt ROCK PEC, czyli geokompozyty składający się z igłowanej, polipropylenowej geowłókniny, z włókien ciągłych, wzmocnionej włóknami poliestrowymi o wysokiej wytrzymałości. Jest to geokompozyt stosowany przede wszystkim do stabilizacji podłoża oraz zbrojenia gruntów. Charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem wytrzymałości, jak również dobrymi właściwościami drenującymi. Ma wysoką zdolność odprowadzania wody w swojej płaszczyźnie. Stosowany w zbrojeniu gruntów spoistych, gdzie właściwości drenażowe będzie wspierać wzrost wytrzymałości na ścinanie. Jest one także bardzo odporny na uszkodzenia, co zapewnia wzmocnienie włóknami poliestrowymi. Można więc powiedzieć, iż podstawowe zastosowanie geokompozytów w pracach budowlanych to przede wszystkim wzmocnienie, drenaż i stabilizacja gruntów, jak również ich zbrojenie w pewnych okolicznościach.

Dodaj komentarz