Przemysł

Filtracja powietrza dla warsztatu lakierniczego.

Wśród kwestii, które w największym zakresie wpływają na jakość realizowanych prac lakierniczych, jedną z najistotniejszych jest czystość atmosfery roboczej. Jakiekolwiek zanieczyszczenia przedostające się bezpośrednio do strefy nakładania lakieru, będą negatywnie wpływać na jakość i trwałość powłoki. Dlatego też, kluczową sprawą w warsztatach lakierniczych, będzie dbałość o prawidłowy poziom filtracji powietrza. Zastosować tutaj należy kilak systemów, z czego najważniejszym będzie system nawiewno wywiewny z odpowiednimi filtrami kieszeniowymi na wlotach i wylotach powietrza.

 

Wentylacja pomieszczeń.

Odpowiedni system nawiewno wywiewny będzie realizować przede wszystkim zadnie wentylacji, czyli wymiany powietrza z otoczeniem. Będzie się to przekładać na wzrost komfortu pracy, co w tym przypadku jest kwestią bardzo ważną. W końcu w warsztacie lakierniczym będziemy mieć do czynienia z ciągle unosząca się mgiełką lakierniczą, a praca w takich warunkach nie będzie zbyt komfortowa. Dlatego też regularna wymiana powietrza z otoczeniem, będzie korzystnie wpływać na komfort pracowników. Przełoży się to jednocześnie na ich wydajność. W końcu w dobrych warunkach, każdy będzie pracować o wiele bardziej wydajnie. Najważniejsze jest jednak to, aby w strefie roboczej, tam gdzie nakładany jest lakier n powierzchnię różnych elementów, było czysto. Jeśli tam pojawią się zanieczyszczenia lotne, to od razu będziemy mieć trudność w utrzymaniu wysokiej jakości realizacji prac lakierniczych. Aby to osiągnąć, trzeba będzie pamiętać, aby regularnie sprawdzać filtr kieszeniowy i w razie konieczności wymieniać go na nowy, czysty. Pozwoli to utrzymać wysoki poziom sprężu w całej instalacji, co jest podstawa jej wydajnej pracy przy wentylacji i oczyszczaniu powietrza przed wtłoczeniem go do wnętrza pomieszczenia.

Dodatkowe systemy filtracji.

Osobnym rozwiązaniem będzie tutaj pozbywanie się zanieczyszczeń powstających wewnątrz pomieszczeń lakierniczych. Aby się ich regularnie i sprawnie pozbywać, koniecznością jest zastosowanie filtrów naściennych, sufitowych oraz podłogowych. Będą one wchłaniać osiadające na nich zanieczyszczenia, nie dopuszczając tym samym do ich ponownego uniesienia się. Trzeba tutaj pamiętać, iż wewnątrz także powstaje stosunkowo sporo zanieczyszczeń. Sami pracownicy będą generować duże ilości kurzu i pyłu, a do tego dochodzą wszystkie meble, ściany i inne elementy. To wszystko generuje zanieczyszczenia, które następnie będą wzbijane w powietrze wraz z poruszającymi się wózkami czy też samymi pracownikami. Skuteczne wychwycenie wszystkich tych nieczystości, będzie zapobiegać ich przedostawaniu się do strefy nakładania lakieru. Dzięki temu zaś osiągniemy wysoki poziom jakości realizowanych prac lakierniczych. Można więc powiedzieć, iż systemy filtrów osadowych będą w tym przypadku tak samo ważne, jak filtr kieszeniowy w systemie wentylacji centralnej.

Dodaj komentarz