materiały

Geosiatki stosowane do wzmacniania gruntu.

Wśród wielu nowoczesnych materiałów geosyntetycznych, jednym z bardziej popularnych są tutaj geosiatki. Są to specyficzne formy materiałów wykonane z różnych typów włókien, stosowane przede wszystkim do zbrojenia i wzmacniania warstw gruntu. Praktycznie każdy liczący się dostawca geosyntetyków, będzie w swojej ofercie posiadać nowoczesne geosiatki, gdyż ich zastosowanie regularnie rośnie. Warto sobie tutaj powiedzieć o tych materiałach nieco więcej. Tym bardziej, iż będą one stosowane zarówno w budownictwie inżynieryjnym, przemysłowym, jak i stosunkowo często można będzie zetknąć z ich zastosowaniem na naszych prywatnych posesjach.

Profesjonalne geosiatki stosowane do wzmacniania gruntu.

Oczywiście geosiatki w tym zakresie występują w wielu różnych wariantach, o stosunkowo zróżnicowanym zastosowaniu. Ich umiejętne zastosowanie będzie bardzo ważne dla każdej firmy budowlanej. Tym bardziej, iż obecnie jest to w pewnym zakresie wymóg dla wielu inwestycji. Musimy bowiem pamiętać, iż materiały geosyntetyczne, wpływają na znaczne zwiększenie żywotności realizowanych konstrukcji. Warto tutaj przede wszystkim więc sprawdzić, jakie geosiatki dostarczyć nam może nasz dostawca geosyntetyków. Jest to dość ważne, bowiem każda z nich będzie charakteryzować się odmiennym zastosowaniem.

  • Geosiatki miragrid GX – jest to geosiatka powszechnie stosowana do wzmacniania gruntu. Jest to siatka poliestrowa powleczona polimerową powłoką ochronną. Charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia. Ma także dobre wartości tarcia w stosunku do gruboziarnistego podłoża. Sprawdza się idealnie do zbrojenia gruntów niespoistych. Wykorzystywana do zbrojenia i stabilizacji gruntów w budownictwie drogowym i kolejowym. Ale także do zabezpieczania skarp składowisk odpadów, stromych nasypów.
  • Geosiatki Polgrid BX – to geosiatki o otwartej strukturze w postaci georusztu. Węzły są sztywne, przez co stanowią integralny element struktury siatki. Idealne rozwiązanie w przypadku wzmocnienia i stabilizacji warstw podbudowy w budownictwie drogowym i kolejowym.
  • Geosiatki Polgrid UX – to także siarki o sztywnych węzłach. Ten typ geosiatki jest wytwarzany poprzez wytłaczanie i perforację układu otworów w arkuszu polietylenu o wysokiej gęstości. Dodatkowo pasma są rozciągane w wysokiej temperaturze w kierunku podłużnym, co zapewnia zwiększenie sztywności i wytrzymałości materiału. Stosowane przy budowie dróg i powierzchni obciążonych ruchem.
  • Geosiatki do budowy i remontu dróg – to ostatni typ geosiatek stosowanych we współczesnym budownictwie. Sprawdzają się idealnie zarówno w budowie, jak i w naprawach nawierzchni bitumicznej, w poszerzaniu pasu ruchu. Jest to po prostu dodatkowe zbrojenie warstwy bitumicznej, zapewniające zwiększenie trwałości konstrukcji nawierzchni drogowej.

Jednym słowem obecnie geosiatki to dość szeroka grupa materiałów geosyntetycznych o zróżnicowanych zastosowaniach w budownictwie. Jednakże nie da się ukryć, iż w każdym z przypadków zastosowania będą to rozwiązania szalenie pożyteczne i niosące za sobą określone korzyści przede wszystkim w postaci wydłużenia okresu trwałości realizowanych konstrukcji drogowych i nie tylko.

Dodaj komentarz