Odwadnianie

Instalacja igłofiltrowa.

Odwadnianie w terenie podmokłym wymaga zastosowania odpowiedniej technologii, przy czym zdecydowanie najlepszym i najbardziej wydajnym rozwiązaniem okazuje się być zastosowanie instalacji igłofiltrowej, która gwarantuje nam tutaj bardzo wysoki poziom wydajności realizowanych prac. Musimy jednakże pamiętać, iż jest to technologia wymagająca odpowiedniej wiedzy w zakresie doboru poszczególnych podzespołów instalacji, jak również w kwestii prawidłowego ich montażu w glebie, aby zagwarantować sobie odpowiedni poziom wydajności odwadniania terenów podmokłych. Musimy tutaj więc pozyskać pewien zakres wiedzy w tej materii, aby skutecznie dobierać odpowiednie rozwiązania technologiczne, a jednocześnie zapewnić sobie minimalizację kosztów.

Minimalizowanie kosztów.

Jednym ze zdecydowanie najlepszym rozwiązań mających na celu ograniczenie kosztów wynikających z konieczności zastosowania instalacji igłofiltrowych jest skorzystanie z wypożyczalni. Oczywiście jest to uzasadnione ekonomicznie tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy przeprowadzanie odwodnień i obniżania poziomu wody gruntowe będzie realizowane wyjątkowo sporadycznie, bowiem w przypadku, kiedy tego typu prace będziemy musieli realizować częściej, o wiele bardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie zakup instalacji igłofiltrowej na własność. Można tutaj nawet przyjąć założenie, iż wypożyczalnia igłofiltrów wysokiej wydajności przysłuży się nam tylko w przypadku kiedy prace tego rodzaju będziemy przeprowadzać raz, może dwa razy w ciągu roku. Częstsze zapotrzebowanie na odwadnianie z wysoką wydajnością, czy też obniżanie poziomu wody gruntowej na terenach podmokłych, raczej będzie wymagać zakupu instalacji na własność, bowiem przy kolejnym wynajmie, może się okazać, że pieniądze przeznaczone na wynajem po prostu w zupełności wystarczyłyby na zakup własnej instalacji.

Efektywne odwadnianie.

Oczywiście poza kwestią kosztów, zdecydowanie najważniejsze jest tutaj prawidłowe podejście do efektywności pracy tego typu instalacji a to z kolei wymaga dość szerokiej i rozległej wiedzy w kwestii dobierania poszczególnych urządzeń i zapewniania ich sprawnej pracy. Warto pamiętać o tym, iż igłofiltry wysokiej wydajności wymagają precyzyjniejszego podejścia do kwestii ich montażu oraz połączenia z kolektorami ssącymi oraz agregatem pompowym, aby dzięki temu możliwe było osiągnięcie maksymalnie wysokich warunków pracy. Generalnie jednak rzecz ujmując, trzeba przyznać iż w przypadku sporadycznego zapotrzebowania na pracę z igłofiltrami, najkorzystniejsze będzie ich wypożyczenie, bowiem koszty w takim przypadku są o wiele niższe, a przede wszystkim nie musimy przejmować się kwestią utrzymywania urządzeń w dobrym stanie technicznym, aby były stale gotowe do pracy. Po prostu kiedy zachodzi taka potrzeba, wynajmujemy cały zestaw igłofiltrowy, a następnie zwracamy, zupełnie niczym się nie przejmując.

Dodaj komentarz