Przemysł

Jak wyposażyć warsztat lakierniczy?

Profesjonalne wyposażenie dla warsztatu lakierniczego, będzie przekładać się przede wszystkim na wysoki poziom świadczonych w warsztatach usług. Chodzi tutaj oczywiście o kwestie utrzymania wysokiego poziomu czystości wewnętrznej atmosfery roboczej w warsztacie, w którym to celu należy zadbać o odpowiedni poziom filtracji powietrza dostarczanego do wnętrza pomieszczeń warsztatowych. Oczywiście poza tą kwestią, należy także zadbać o bieżące oczyszczanie powietrza znajdującego się już wewnątrz z zanieczyszczeń wytwarzanych wewnątrz. Ostatecznie, można zainwestować w profesjonalną kabinę lakierniczą, która pozwoli nam osiągnąć zdecydowanie najwyższy poziom jakości realizowanych prac lakierniczych.

Filtracja zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.

Pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia maksymalnie wysokiego poziomu jakości realizowanych prac lakierniczych, będzie inwestycja w dobrej klasy system wentylacji warsztatu. Chodzi o montaż profesjonalnego systemu nawiewno-wywiewnego, na którym będą zainstalowane odpowiedniej klasy filtry kieszeniowe, przechwytujące zanieczyszczenia pochodzenia zewnętrznego, które mogą przedostawać się do wnętrza wraz z tłoczonym powietrzem atmosferycznym.

Następnym krokiem, zaraz po wychwyceniu zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego, będzie zajęcie się zanieczyszczeniami powstającymi wewnątrz, oraz tymi, które jednak przedostaną się przez filtry kieszeniowe na systemie wentylacji. W tym celu stosowane są odpowiedniej jakości filtry podłogowe i sufitowe, których zadaniem jest wiązanie w swojej strukturze wszystkich zanieczyszczeń lotnych, osiadających na ich powierzchni. Wymaga to także sporych nakładów finansowych, aby pokryć filtrami podłogowymi i sufitowymi sporą część warsztatu, jednakże są to koszty, które warto ponieść, bowiem efekty stosowania tego typu filtrów będą widoczne stosunkowo szybko.

Inwestycja w nowoczesną kabinę lakierniczą.

Ostatecznie, w każdym warsztacie lakierniczym, w celu osiągnięcia maksymalnej, możliwej do osiągnięcia jakości, można dodatkowo zainstalować kabinę lakierniczą. Jest to dodatkowe pomieszczenie skonstruowane wewnątrz warsztatu, o wysokiej szczelności, z własnym, niezależnym systemem oczyszczania powietrza oraz jego sprężania. Dzięki temu, nawet powietrze podawane do pistoletu lakierniczego jest wcześniej precyzyjnie oczyszczone z wszystkich, mogących się tam znajdywać zanieczyszczeń. Do tego należy jeszcze zadbać o odpowiednie wyposażenie kabin w zakładach lakierniczych, czyli o wszystkie systemy wewnętrzne, które pozwalają nam osiągać wysoką jakość świadczonych usług.

Jednym słowem, wyposażenie warsztatu będzie pociągać za sobą stosunkowo spore koszty. Z drugiej jednak strony, ich poniesienie zagwarantuje nam możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu jakości realizowanych prac lakierniczych, co przyczyni się do zwiększenia dochodów. Ostatecznie więc, inwestycje stosunkowo szybko będą się zwracać, co jest w tym przypadku kwestią najważniejszą.

Dodaj komentarz