serwis AGD

Serwis wyposażenia gastronomicznego.

Posiadany na stanie lokalu gastronomicznego sprzęt, to jeden ze zdecydowanie najważniejszych elementów całego lokalu. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby sprzęt ten był w dobrym stanie technicznym każdego dnia. Stanie umożliwiającym jego bezproblemową eksploatację, a w tym celu należy zapewnić sobie należyty poziom dbałości o ten sprzęt. Dlatego też, przede wszystkim należy tutaj położyć nacisk na prawidłową jego eksploatację przez pracowników, jak również zadbać o przeprowadzanie regularnych przeglądów technicznych, których zadaniem będzie w tym przypadku wyeliminowanie ewentualnych uszkodzeń mogących powodować poważniejsze awarie.

Przegląd sposobem na żywotność sprzętu gastronomicznego.

Regularny serwis sprzętu gastronomicznego posiadanego na wyposażeniu restauracji, będzie jednym z lepszych sposobów na wydłużenie jego żywotności. Okazuje się bowiem, iż w trakcie codziennej, nawet najbardziej starannej eksploatacji, sprzęt ten będzie podlegać pewnym drobnym uszkodzeniom, które nie usuwane w porę, mogłyby przyczyniać się do poważniejszych awarii i uszkodzeń. Jeśli zaś będą na bieżąco usuwane, z całą pewnością do poważniejszych awarii nie będzie dochodzić, co powinno być dla nas w tym przypadku najważniejsze. Po prostu sprzęt regularnie serwisowany będzie mógł pracować dłużej i wydajniej, co rzecz jasna przełoży się na znacznie ograniczenie kosztów zakupu oraz eksploatacji. Pozwoli to na poprawę płynności finansowej lokalu, bowiem pieniądze, które musiałyby być wydatkowane na zakup nowego sprzętu, stanowią równowartość kilkukrotności kwoty niezbędnej na jego systematyczne serwisowanie. Tak więc, zamiast kupić urządzenie za 100 tysięcy złotych po 5 latach eksploatacji, można czas ten wydłużyć do 10 lat, poprzez regularne serwisowanie i drobne naprawy wartości maksymalnie 50 tysięcy złotych. Oszczędności widać więc jak na dłoni, a co za tym idzie, faktycznie warto tę kwestię wziąć pod uwagę, i podjąć działania mające na celu regularne przeprowadzanie serwisowania posiadanego wyposażenia gastronomicznego.

Prawidłowa eksploatacja.

Osobnym zagadnieniem będzie tutaj kwestia związana z prawidłową eksploatacją sprzętu gastronomicznego. W tej kwestii najważniejsze jest to, aby pracownicy obsługujący sprzęt gastronomiczny byli odpowiednio przeszkoleni co do jego codziennej obsługi i bieżącego serwisowania. Powinni też wyrobić sobie nawyk utrzymywania eksploatowanego sprzętu w czystości, gdyż to także przekładać się będzie na jego żywotność. Wiadomo, iż sprzęt zabrudzony jest bardziej podatny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, a co za tym idzie, można będzie doprowadzić do poważniejszych awarii. Uniknąć tego można poprzez przeszkolenie pracowników co do kwestii codziennej obsługi posiadanych maszyn i urządzeń, oraz ich utrzymania w czystości. W ten sposób można sobie wyraźnie zapewnić dłuższą żywotność posiadanego wyposażenia gastronomicznego, a co za tym idzie, wyraźnie też ograniczyć koszty prowadzenia lokalu gastronomicznego.

Dodaj komentarz