materiały

Wykorzystanie materiałów geosyntetycznych w budownictwie drogowym.

Współczesne budownictwo drogowe, na potęgę wręcz wykorzystuje materiały geosyntetyczne, które w tym przypadku będą stosowane nie tylko do wzmacniania nasypów ziemnych wzdłuż drogi, ale także do zbrojenia warstw podbudowy, czy też jej izolowania od wód gruntowych. Oczywiście w zastosowaniu znajdzie się cały przekrój materiałów geosyntetycznych, począwszy od mat antyerozyjnych, poprzez geowłókniny i geotkaniny, a na gosiatkach i geokompozytach skończywszy. Będą one wykorzystywane w zależności od potrzeb, bowiem każdy rodzaj materiału geosyntetycznego, charakteryzuje się innymi właściwościami, a co za tym idzie, także innym przeznaczeniem.

Wybór odpowiednich geosyntetyków.

Oczywiście w zależności od założeń danej konstrukcji, trzeba będzie zastosować odpowiednie materiały geosyntetyczne, które będą się w danym przypadku sprawdzać, podnosząc trwałość konstrukcyjną. W przypadku samej nawierzchni drogowej, będziemy wykorzystywać przede wszystkim geotkaniny i geowłókniny, jako materiały izolacyjne dla warstw podbudowy, a także geosiatki, które w tym przypadku będą pełnić rolę zbrojenia i stabilizacji podbudowy. Dzięki zastosowaniu geosiatki do zbrojenia podbudowy drogowej, zapewniamy jej zabezpieczenie przed przemieszczaniem się w wyniku oddziaływujących na nią sił, a co za tym idzie, unikamy wszelkiego rodzaju spękań i wgłębień w nawierzchni bitumicznej. W podobnym tonie należy odczytywać zalety zastosowania izolacji z geotkanin i geowłóknin.

Wykorzystanie z drugiej strony maty antyerozyjnej, do zabezpieczenia przypowierzchniowych warstw gruntu oraz drobnej roślinności na stromych zboczach nasypów ziemnych wzdłuż drogi, będzie gwarantować zabezpieczenie tych nasypów przed erozją powierzchniową, powodowaną wiatrem czy też deszczem. Będzie to mieć także znaczenie dla całej infrastruktury drogowej, bowiem wypłukiwane warstwy humusu mogłyby zamulać na przykład studzienki i kanały otaczające jezdnię, a to znacznie podnosiłoby koszty eksploatacji drogi. Tak więc przede wszystkim odpowiednia oferta geosyntetyków dopasowanych do konkretnych potrzeb, danej realizacji, będzie nam tutaj potrzebna.

Geosyntetyki wysokiej jakości.

Jak już wspomnieliśmy, geosyntetyki powinny być jak najwyższej jakości, aby spełniały pokładane w nich nadzieje, i gwarantowały wzmocnienie struktury technicznej wznoszonych konstrukcji w budownictwie drogowym. Dlatego też warto tutaj rozejrzeć się za doborem odpowiednich geosyntetyków u profesjonalnego dystrybutora, który zagwarantuje nam możliwość ich prawidłowego doboru do konkretnego zastosowania, a przede wszystkim, zapewni, że będą to geosyntetyki wyjątkowo dobrej jakości. Jednym z lepszych w tym zakresie będzie na chwilę obecną dystrybutor geosyntetyków Fram Geo, zaopatrujący w materiały geosyntetyczne, praktycznie wszystkich, wiodących na rynku wykonawców w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym, dzięki czemu można powiedzieć, iż jest to dystrybutor z pełnym zaufaniem i dużym doświadczeniem, co będzie przekładać się na wysoką jakość dostarczanych przez niego materiałów.

Dodaj komentarz