Logistyka

Obsługa logistyczna dla firm.

We współczesnej branży produkcyjnej, panuje coraz wyraźniejsza tendencja do zlecania na zewnątrz wielu elementów całego procesu. Podwykonawcy realizują różnorodne, mniej istotne z punktu widzenia strategii biznesowej zadania, co dla przedsiębiorstwa, jest bardzo korzystne. Obecnie coraz częściej wiele firm decyduje się na zlecenie na zewnątrz obsługi logistycznej swojego przedsiębiorstwa. Chodzi tutaj o przechowywanie surowca, towarów, a także o jego spedycję zarówno tradycyjnymi środkami transportu, jak i z wykorzystaniem transportu kontenerowego. Warto więc przyjrzeć się tej kwestii nieco bliżej, bowiem może się okazać, iż także w naszej firmie będzie to dobrym rozwiązaniem, przyczyniającym się do rozwoju i pewnych oszczędności.

Korzyści płynące z zewnętrznej obsługi logistycznej.

Przede wszystkim, należy sobie tutaj uświadomić, iż skorzystanie z usług zewnętrznej obsługi logistycznej, będzie nieść za sobą określone korzyści, dla których warto w tego typu usługi zainwestować. Przede wszystkim chodzi tutaj o kwestie związane z oszczędnościami. Tak, to prawda. Magazynowanie zewnętrzne oraz cała obsługa logistyczna przynosi konkretne korzyści finansowe. Wynika to z prostego faktu, iż współcześnie rynek bardzo szybko się zmienia, a wyniku tego, z dnia na dzień może nam spaść zapotrzebowanie na przestrzeń magazynową nawet o połowę. W przypadku własnych magazynów, w takiej sytuacji, w dalszym ciągu będziemy musieli ponosić koszty utrzymania tej przestrzeni, choć będzie ona zupełnie nie wykorzystana. W przypadku zaś usług zewnętrznych, jeśli spada nam zapotrzebowanie, to od kolejnego okresu rozrachunkowego (najczęściej miesiąc), decydujemy się na zmniejszenie najmowanej powierzchni i ograniczamy tym samym koszty magazynowania. Jest to więc bardzo korzystne, bowiem zawsze ponosić będziemy jedynie takie koszty magazynowania, jak dużo przestrzeni będziemy potrzebować, co jest nie do osiągnięcia w przypadku zarządzania własnymi magazynami.

Bardzo istotnymi korzyściami są tutaj także kwestie związane z odpowiedzialnością za składowane towary i surowce. W przypadku magazynów zewnętrznych, odpowiedzialność spada na zarządzającego magazynem. Toteż nie musimy zupełnie się niczym przejmować. Nasz towar będzie magazynowany w odpowiednich warunkach, a w razie jakichkolwiek nieprawidłowości to usługodawca będzie ponosić związane z tym koszty. Tak samo nie trzeba się zupełnie martwić jakimikolwiek trudności w transporcie, bowiem za wszystko jest odpowiedzialny podmiot zewnętrzny oferujący obsługę logistyczną naszej firmy

Transport kontenerowy.

Bardzo często też, wykorzystywana w tym przypadku będzie logistyka w zakresie kontenerów, które obecnie wykorzystywane są jako bardzo dobry sposób na spedycję towaru na bardzo duże odległości. Tym bardziej, że, kontenery będą najczęściej transportowane drogą morską, która jest zdecydowanie najbardziej korzystna w kwestii stosunku ceny do czasu transportu.

Dodaj komentarz