materiały

Geosiatki i geowłókniny oraz ich zastosowanie.

Wśród wszystkich nowoczesnych materiałowych stosowanych w budownictwie drogowym czy też hydrotechnicznych, zdecydowanie najbardziej popularnymi są wszelkiego rodzaju geosiatki oraz geowłókniny, wykorzystywane przede wszystkim w zakresie stabilizacji gruntów oraz warstw podbudowy. Są to materiały wykonywane z włókien poliestrowych, polipropylelonowych czy też polietylenowych, jak również szklanych i szklano-węglowych, charakteryzujące się wysoką wytrzymałością na działanie czynników mechanicznych oraz chemicznych, skutkiem czego ich zastosowanie w budownictwie technicznym będzie w wyraźny sposób podnosić poziom wytrzymałości budowanych konstrukcji.

Wykorzystanie geosiatek.

W pierwszej kolejności możemy powiedzieć sobie nieco więcej na temat wykorzystania geosiatek w zakresie zbrojenia gruntów oraz skarp i osuwisk gruboziarnistych. Bardzo często w przypadku budowy dróg i autostrad, czy też nawet linii kolejowych, będziemy mieć do czynienia z sytuacją w której linia będzie przecinać kamieniste wzniesienia, z których z biegiem czasu zaczną się osuwać wszelkiego rodzaju kamienie. Proces erozji takich zbocz jest nieunikniony, wobec czego należy zabezpieczyć teren, aby elementy skarpy nie osuwały się na drogę czy też linię kolejową. W tym celu wykorzystywana będzie właśnie geosiatka, czyli płaski geosyntetyk o prostopadłym układzie pasm tworzących oczka. Umożliwia to dobrą współpracę z gruboziarnistym kruszywem na zasadzie zazębiania. Warto tutaj podkreślić, iż geosiatki będą wykorzystywane zarówno do stabilizacji gruntów gruboziarnistych, jak i wzmacniania warstw podbudowy. Bardzo dobrze sprawdzają się także we współpracy z prefabrykowanymi elementami betonowymi w budowie wszelkiego rodzaju murów oporowych.

Wykorzystanie geowłókniny.

Kolejnym typem stosowanego obecnie dość powszechnie materiału geosyntetycznego jest geowłóknina. Jest to materiał płaski wykonywany przede wszystkim z włókien polipropylenowych czy też poliestrowych połączonych ze sobą mechanicznie (igłowanie), lub termicznie (zgrzewanie). Przede wszystkim powinniśmy tutaj powiedzieć, iż geowłókniny TS stanowią doskonałe rozwiązanie do zabezpieczania gruntów w budowie wszelkiego rodzaju składowisk odpadów, mostów, zbiorników wodnych czy też tuneli. Generalnie ich podstawowym zadaniem jest hydroizolacja budowanych konstrukcji. Chodzi tutaj głównie o oddzielenie elementów wznoszonych konstrukcji od gruntów które mogłyby przesiąkać wodą, która dostając się do warstw podbudowy wznoszonych konstrukcji mogłaby wpływać na ich znaczne osłabienie. Generalnie rzecz więc ujmując, można powiedzieć, iż gewłókniny to wyjątkowo nowoczesne materiały, zapewniające nam o wiele lepsze możliwości w zakresie budowy obiektów technicznych czy też dróg oraz wszelkiego rodzaju składowisk odpadów czy tez zbiorników wodnych, dzięki czemu wydłużać będzie znacznie ich trwałość.

Dodaj komentarz