Logistyka

Wynajem magazynu konsygnacyjnego.

Wśród wielu różnorodnych rozwiązań, dzięki którym można nieco ułatwić sobie prowadzenie działalności, z cała pewnością jednym z lepszych jest skorzystanie z instytucji magazynu konsygnacyjnego, który pozwala przedsiębiorcy na opóźnienie powstania obowiązku podatkowego, a co za tym idzie, przeniesienie momentu konieczności opłacenia podatku VAT. Oczywiście jest to możliwe tylko i wyłącznie w określonych przypadkach, zaś regulują to ściśle przepisy prawne oraz regulacje i dyrektywy Unijne. Poniżej postaramy się w skrócie przedstawić w jaki sposób można skorzystać z tego rozwiązania i jakie faktycznie płyną z tego tytułu korzyści.

Kiedy można skorzystać z magazynu konsygnacyjnego?

Magazyn konsygnacyjny jest specyficzną formą magazynu, do którego można sprowadzać towary z krajów UE, innych niż kraj jednostki prowadzącej magazyn, która z kolei powinna być zarejestrowanym płatnikiem VAT UE. W przypadku importu dużej liczby towarów do kraju, można je wtedy przyjąć na magazyn konsygnacyjny, a przez to towary nie stają się jeszcze własnością jednostki importującej, przez co też nie ma konieczności opłacania podatku VAT, należnego US w każdym innym przypadku importu. Podatek ten, trzeba będzie opłacić dopiero w momencie pobrania towarów z magazyn konsygnacyjnego i ich dalszej dystrybucji. Można tutaj więc wykorzystać te zapisy prawne i w przypadku kiedy towar będą z cała pewnością przez dłuższy czas składowane, po prostu uniknąć na jakiś czas opłacania z tytułu ich nabycia podatku VAT (a jak wiemy w przypadku rozliczeń VAT UE, podatek VAT rozlicza nabywca usługi lub towaru), co dla wielu przedsiębiorców może się okazać wręcz zbawienne z punktu widzenia płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Wynajem magazynu konsygnacyjnego.

Jedną z kolejnych zalet tego rozwiązania jest fakt, iż magazyn konsygnacyjny można także prowadzić w wynajmowanych magazynach. Dzięki temu można sprowadzić do kraju dużo towaru z UE, i do jego przechowywania wykorzystać na przykład magazyn konsygnacyjny Zrembud z Bielska Białej, przy czym trzeba tutaj przygotować się na dodatkowe koszty związane z koniecznością wynajęcia powierzchni magazynowej. Niemniej jednak korzyści płynące z możliwości przesunięcia w czasie konieczności uiszczenia podatku VAT względem US są kolosalne, wobec czego coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na wykorzystanie tej właśnie farmy importu towarów z krajów członkowskich UE.

Podsumowanie.

Reasumując, można tutaj powiedzieć, iż magazyn konsygnacyjny jest w tym przypadku bardzo dobrym rozwiązaniem pozwalającym na przesunięcie czasowe obowiązku podatkowego względem Urzędu Skarbowego (aczkolwiek pod pewnym obostrzeniem do 2 lat), co pozwala na płacenie podatku dopiero w momencie faktycznego wykorzystania zakupionych towarów i wygenerowania wartości dodanej. Jest to więc rozwiązanie, będące swego rodzaju ukłonem w kierunku przedsiębiorców, którzy powinni tym chętniej z tego rozwiązania korzystać im większe może im to przysporzyć korzyści finansowe.

Dodaj komentarz