Rolnictwo

Zasilanie deszczowni.

Posiadanie odpowiedniej deszczowni w przypadku upraw rolnych to podstawowe zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W przypadku braku opadów, umożliwia nam ona nawadnianie naszych pól uprawnych na odpowiednim poziomie, co rzecz jasna w znacznym zakresie ogranicza poziom ewentualnych strat wynikających z braku opadów. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby zaopatrzyć się w kompletny system nawadniający, i prawidłowe jego zasilanie wodą. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będą pompy głębinowe, a w przypadku pól bardzo odległych, pompy spalinowe, które zapewnią należytą pracę całego systemu.

Pompy spalinowe do deszczowni.

Oczywiście istotną kwestią będzie tutaj umiejętny wybór pompy spalinowej w zależności od warunków prowadzenia nawadniania w danym terenie. Istotnym aspektem będą jej parametry techniczne, takie jak chociażby wysokość podnoszenia (istotne w przypadku czerpania wody ze studni głębinowych) czy też wydajność (im bardziej wydajna pompa o większym ciśnieniu roboczym, tym większą ilość zraszaczy będzie można zasilić jednocześnie. Widzimy więc, iż dobór systemu nawadniania nie jest taki prosty jakby się to mogło na pierwszy rzut oka wydawać. Trzeba tutaj bardzo precyzyjnie dobrać do siebie wszystkie elementy deszczowni, szczególną uwagę zwracając właśnie na odpowiednie pompy spalinowe do deszczowni, bowiem to od ich parametrów zależna będzie ogólna wydajność nawadniania. W przypadku zbyt słabej pompy po prostu zraszacze nie będą w stanie pracować w optymalnych warunkach, a co za tym idzie, nawadnianie nie będzie wystarczająco skuteczne, aby ograniczyć negatywny wpływ braku opadów atmosferycznych.

Opłacalność inwestycji.

W przypadku inwestowania pieniędzy w profesjonalne systemy nawodnieniowe do upraw rolnych, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na mobilność całego zestawu. Zestawy statyczne są dobre tylko w przypadku takich upraw, gdzie wymagane jest stałe nawadnianie, niezależnie od warunków pogodowych. W przypadku zaś większej ilości pól uprawnych, warto zaopatrzyć się w system mobilny lub nawet zraszacze samobieżne, co pozwoli nam osiągnąć możliwość nawadniania wszystkich upraw przy zastosowaniu jednego tylko systemu nawodnieniowego. Ograniczy nam to także koszty związane z zakupem systemu nawodnieniowego, bowiem trzeba będzie zaopatrzyć się tylko w jedne system mobilny wraz z odpowiednio dopasowaną do panujących w terenie warunków, pompą spalinową, a potem tylko przewozić cały zestaw na kolejne pola uprawne, w których przypadku będziemy posiadać odpowiednie źródło wody, czyli na przykład zbiornik wodny lub studnię głębinową. Trzeba przecież pamiętać, iż bez źródła wody nawadnianie nie będzie absolutnie możliwe, a przecież chodzi o to, aby było możliwe w każdym przypadku. Czasami możliwe będzie także dostarczenie wody do nawadniania w odpowiednich zbiornikach, aczkolwiek nie zawsze jest to ekonomicznie uzasadnione.

Dodaj komentarz