Rolnictwo Ubezpieczenia

Wybór ubezpieczenia rolniczego.

Umiejętny wybór ubezpieczenia rolniczego to bardzo istotna kwestia, której warto poświęcić odpowiednią ilość uwagi. Od tego, jak dobrze wybierzemy zakres ubezpieczenia, zależne jest bezpieczeństwo gospodarstwa rolnego. Tym bardziej, iż w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych, dla niektórych rolników, wykupienie ubezpieczeń będzie obowiązkowe. Warto więc przyjrzeć się kwestii tego, którzy rolnicy będą musieli obowiązkowo wykupić polisy ubezpieczeń rolnych. Warto również zwrócić uwagę na to, jakie ubezpieczenia są obowiązkowe w jakim zakresie, i jakich gospodarstw będą dotyczyć.

Kto podlega pod obowiązkowe ubezpieczenia rolne?

W zgodzie ze wspomnianą wyżej ustawą, pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze nie podlegają wszystkie gospodarstwa. Aby pod taki obowiązek podlegać, należy spełnić pewne przesłanki, wyszczególnione we wspomnianej ustawie. Trzeba będzie więc:

  • Prowadzić gospodarstwo o łącznej powierzchni upraw rolnych powyżej 1 ha.
  • Odprowadzać w całości lub przynajmniej w części podatek rolny
  • Być osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne.

Gospodarstwa pozostałe, czyli mniejsze, bądź podlegające pod inne przepisy prawne, nie muszą stosować się do zapisów w/w ustawy. Aczkolwiek trzeba przyznać, iż wykupienie odpowiednich pakietów ubezpieczeń rolnych, będzie także dla tych gospodarstw bardzo korzystnym rozwiązaniem.

Czy wybór ubezpieczenia rolniczego jest skomplikowanym procesem?

Okazuje się, iż jednak sam wybór ubezpieczenia rolniczego nie jest może najbardziej skomplikowany, aczkolwiek wymaga odpowiedniego podejścia. Przede wszystkim, nie zawsze wystarczającym rozwiązanie będzie najtańsze ubezpieczenie OC rolnika. Czasami trzeba będzie jednak bardziej precyzyjnie dopasować ofertę do zakresu prowadzonej działalności rolnej. Należy tutaj przede wszystkim przeprowadzić analizę, która wskaże nam jakiego rodzaju zagrożenia będą się pojawiać i jak wygląda częstotliwość ich występowania. Dopiero wtedy, wybór ubezpieczenia rolniczego, na podstawie tej wiedzy, będzie właściwy i odpowiadający potrzeb danego gospodarstwa.

Jakiego rodzaju ubezpieczenia należą do obowiązkowych?

Oczywiście właściwy wybór ubezpieczenia rolniczego jest istotny. Niemniej jednak musimy w pierwszej kolejności posiadać wiedzę w zakresie tego, jakie w ogóle ubezpieczenia należy wykupić. Poniżej przedstawiamy więc listę polis ubezpieczenia rolniczego, wskazującą, w jakich okolicznościach należy daną polisę wykupić.

  • Ubezpieczenie OC rolnika – wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Kupują rolnicy podlegający pod zapisy ustawy. Polisa chroni rolnika od odpowiedzialności cywilnej na wypadek wyrządzenia szkody osobom postronnym podczas prowadzenia prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa.
  • ubezpieczenie budynków rolniczych – – wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Kupują rolnicy podlegający pod zapisy ustawy. Zapewnia zabezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych w wyniku których dochodzi do strat w zabudowaniach gospodarskich. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia takie jak: powódź, pożar, gradobicie, huragany, nawałnice, osunięcia ziemi, a nawet upadek samolotu na zabudowania gospodarskie.
  • Ubezpieczenie pojazdów rolnych – dotyczy jedynie tych pojazdów, które nie podlegają pod obowiązkowe OC rolnika. Tutaj na przykład kombajny oraz ciągniki rolnicze będą z tego zakresie wyłączone
  • Ubezpieczenie upraw rolnych – obowiązkowe jedynie w przypadku gospodarstw wykorzystujących tzw. mechanizm dopłat bezpośrednich. W takim przypadku, koniecznie należy wykupić ubezpieczenie na co najmniej 50% upraw rolnych.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc biorąc, właściwy wybór ubezpieczenia rolniczego to przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa dla gospodarstwa. Nawet w przypadku zdarzeń, które mogłyby doprowadzić do bankructwa, ubezpieczenie będzie skutecznie chronić gospodarstwo. Dlatego też, nawet jeśli nie jest to obowiązkiem wynikającym ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, warto wykupić odpowiednie polisy ubezpieczenia rolniczego. Na pewno nikt na tym nie straci, a zyskać można naprawdę bardzo dużo.

Dodaj komentarz