czyste powietrze
Ekologia

Jak zadbać o czyste powietrze?

Poziom zanieczyszczenia i jakość powietrza stanowi w naszym kraju bardzo poważny problem. Niestety, statystyki wyraźnie wskazują, że przodujemy na tle innych państw europejskich w zakresie ilości pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i Benzo(a)pirenu. Według wydanego w 2018 roku raportu Światowej Organizacji Zdrowia, w pierwszej pięćdziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej, aż 36 zlokalizowanych jest na obszarze Polski. Lekarze alarmują, że skutkiem takiego stanu rzeczy jest przedwczesna śmierć ponad czterdziestu tysięcy Polaków rocznie. Jak zadbać o czystsze powietrze? Możemy wyszczególnić działania, które możemy podjąć jako osoby prywatne, a także inicjatywy państwowe.

Działania na szczeblu rządowym i samorządowym

Odpowiedzią władz państwowych (a pośrednio Unii Europejskiej) na zaistniały kryzys, są programy wspierające odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie zarówno przez rolników, podmioty gospodarcze, jak i przez odbiorców prywatnych. Dobrym przykładem jest między innymi program „Czyste Powietrze”, pomagający finansowo osobom wymieniającym stare źródła ciepła na nowoczesne instalacje grzewcze, oraz zainteresowanym zakupem fotowoltaiki – stanowiącej najpopularniejszą w Polsce inwestycję z zakresu OZE. Instalacji PV dotyczy również rządowy program Mój Prąd, oraz skierowany do rolników – Agroenergia. Istnieje także szereg ulg podatkowych dla osób inwestujących w OZE lub w wymianę nieekologicznych instalacji cieplnych. Oprócz fotowoltaiki, dziedziną OZE zdobywającą dużą popularność w Polsce, są farmy wiatrowe.
Na szczeblu międzynarodowym, inicjatywą wprost odnoszącą się do poprawy jakości powietrza jest strategia Unii Europejskiej – Europejski Zielony Ład, zobowiązująca kraje członkowskie do przebudowy gospodarki tak, by w 2050 roku Europa stała się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem. Za tym ambitnym celem idzie szereg konkretnych wytycznych dla wszystkich krajów UE, wraz z precyzyjnymi terminami ich wdrażania.

Jak prywatnie zadbać o czyste powietrze?

Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do poprawy jakości powietrza. Wpływ mają codzienne wybory, takie jak częstsza rezygnacja z samochodu osobowego na rzecz transportu publicznego bądź roweru, a także odpowiednie stosowanie się do wytycznych samorządów w zakresie segregacji śmieci. Dla lepszego powietrza w swoim mieszkaniu, warto zainteresować się roślinami, które mają zdolność oczyszczania powietrza, oraz sprzętem filtrującym – takim jak oczyszczacze i nawilżacze.

Jeśli interesują cię odnawialne źródła energii, zapraszamy do zapoznania się z artykułami i wiadomościami na stronie Cleaner Energy – https://cleanerenergy.pl/

Dodaj komentarz