Motoryzacja

Siłowniki oraz zaciski hamulcowe pojazdów ciężarowych.

Pomiędzy wszystkimi bardzo ważnymi i istotnym iż punktu widzenia bezpieczeństwa jazdy elementami pojazdów ciężarowych, zdecydowanie najistotniejsze będą zaciski hamulcowe, oraz siłowniki, jak również cały układ pneumatyczny, odpowiadający za prawidłową pracę siłowników i zacisków. Chodzi tutaj przede wszystkim o zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jazdy oraz eksploatacji pojazdu, a więc także w przypadku załadunku, rozładunku, oraz eksploatacji pozostałych elementów, takich jak chociażby żuraw wyładunkowy. Zobaczmy więc, w jaki sposób należy zadbać o prawidłową pracę tych wszystkich elementów, aby eksploatacja pojazdów ciężarowych była w stu procentach bezpieczna i jak najbardziej komfortowa.

Zaciski hamulcowe.

Przede wszystkim, należy tutaj zwrócić szczególna uwagę na stan techniczny zacisków hamulcowych oraz prawidłową pracę sprężarki wraz z osuszaczem powietrza. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, niezbędne będzie przeprowadzenie natychmiastowej naprawy poprzez regenerację, lub też wymiany zużytego, uszkodzonego elementu na nowy. Trzeba tutaj jednak przyznać, iż regeneracja zacisków hamulcowych będzie o wiele lepsza z finansowego punktu widzenia, bowiem wymiana zacisków na nowe jest o wiele bardziej kosztowna. Co prawda w przypadku wymiany na nowe mamy dłuższy okres gwarancji i pewność, że wszystko będzie dobre, niemniej jednak przeprowadzając regenerację, także możemy spać spokojnie przez najbliższe miesiące, co pozwoli nam na spokojnie przygotować się finansowo do wymiany zacisków na nowe.

Trzeba tutaj także zwrócić uwagę na prawidłową pracę osuszacza powietrza, bowiem to właśnie ten element odpowiada za to, że do siłowników i zacisków dostarczane jest sprężone powietrze o odpowiednim, dwudziestoprocentowym poziomie wilgotności. W przypadku nieprawidłowej pracy, powietrze będzie bardziej wilgotne, a to z kolei obniży jakość działania poszczególnych urządzeń oraz będzie wpływać na ich szybszy poziom eksploatacji.

Siłowniki.

Jeśli zaś chodzi o wszelkie siłowniki, to tutaj także możliwe jest przeprowadzenie ich regeneracji, co także pozwala nam na obniżenie kosztów naprawy. Tym bardziej, iż regeneracja siłowników podobnie jak w przypadku regeneracji zacisków, jest o wiele tańszym rozwiązaniem. Generalnie rzecz ujmując, warto korzystać z tej opcji, gdyż pozwala na poczynienie bardzo wyraźnych oszczędności, a to z kolei jest bardzo ważne w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku kiedy posiadamy dość rozległy tabor pojazdów ciężarowych czy też autobusów, z czego każdy z nich będzie potrzebować okresowej wymiany czy też naprawy siłowników oraz zacisków hamulcowych. To będzie powodować pewne koszty, toteż korzystając w miarę możliwość z opcji regeneracji zacisków oraz siłowników, można będzie obniżyć koszty eksploatacyjne całego taboru, co przełoży się na lepsze funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz