Motoryzacja

Układy pneumatyczne w motoryzacji.

W branży motoryzacyjnej, układy pneumatyki w pojazdach samochodowych, odgrywają bardzo istotną rolę, a szczególnie w przypadku pojazdów ciężarowych. Jakby nie patrzeć, wszystkie siłowniki przesądzające o funkcjonalności pojazdu, będą napędzane sprężonym powietrzem, tak samo jak na przykład układ hamulcowy, czy też w wielu przypadkach układ zawieszenia. Dlatego też, bardzo istotną kwestią będzie tutaj regularne przeprowadzanie przeglądów technicznych pojazdów ciężarowych pod tym kątem, aby w miarę możliwości, ewentualne nieprawidłowe działanie układu pneumatyki zostało wychwycone jak najwcześniej.

Regularny przegląd techniczny.

Dlatego też, należy tutaj zagwarantować sobie możliwość przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych, właśnie pod kątem prawidłowej pracy układu pneumatyki. W tym akurat przypadku, zdecydowanie najczęściej dochodzi do uszkodzeń osuszacza powietrza. Jest to bardzo ważny element, zapewniający obniżenie wilgotności powietrza atmosferycznego doprowadzanego do układu do poziomu poniżej 19%, który jest uznawany za bezpieczny. Jakiekolwiek odstępstwa od tego poziomu, oczywiście w górną stronę, będą przyczyniać się do powstawania korozji, zarówno w samym układzie sprężania powietrza, jak i w podzespołach pojazdu, korzystających ze sprężonego powietrza. Dlatego też, koniecznością będzie tutaj regularne przeprowadzanie przeglądu technicznego, oraz regularna kontrola techniczna, przeprowadzana przez pracowników obsługujących pojazd. Każdego dnia należy obserwować czujnie wszystkie elementy układu pneumatyki, pod kątem wychwycenia ewentualnych problemów związanych z ich pracą. Wychwycenie ich, pozwoli nam od razu interweniować, zanim dojdzie do poważniejszych uszkodzeń.

Serwisowanie i regeneracja pneumatyki.

W przypadku, kiedy uda nam się wychwycić z odpowiednim wyprzedzeniem ewentualne nieprawidłowości w pracy układu pneumatyki, możliwe będzie przeprowadzenie regeneracji poszczególnych podzespołów, w tym także samego osuszacza powietrza. Jest to rozwiązaniem o wiele bardziej korzystnym niż jakiekolwiek prace związane z wymianą na nowy, wobec czego też, stanowi to uzasadnienie nakładów na regularne przeglądy i bieżące kontrole techniczne. Wychwytując nieprawidłowe działanie, należy więc natychmiast odstawić pojazd na warsztat, na którym może być realizowana naprawa i regeneracja pneumatyki dla motoryzacji. W takich okolicznościach, poprzez przeprowadzenie regeneracji, z całą pewnością wydłużymy żywotność układu pneumatyki i oszczędzimy napraw pozostałych elementów, które w przypadku sprawnego układu, będą zabezpieczone przede wszystkim przed korozją, ale także innymi uszkodzeniami, wynikającymi z osłabionej pracy układu, który w takich okolicznościach nie będzie w stanie generować odpowiedniego poziomu ciśnienia sprężonego powietrza.

Dodaj komentarz