Marketing

Sukces murowany

Rynek w określonej branży bada się zazwyczaj po to, aby móc dostosować swoje własne przedsiębiorstwo do potrzeb konsumentów. Badania rynku służą zgromadzeniu danych na przykład na temat najczęściej kupowanych produktów albo usług, z których korzysta się najczęściej, kryteriów jakimi konsumenci sugerują się przy wyborze towarów czy usług, jak również zmian, jakie konsumenci uznaliby za satysfakcjonujące. Dla każdego przedsiębiorcy takie informacje są na wagę złota, chyba że chce się, by nasza małą firma nigdy nie rozwinęła skrzydeł i nigdy nie spróbowała wysunąć się w określonej branży na prowadzenie. Trzeba w to uwierzyć, bo sukces jest możliwy, a pierwszym krokiem do jego osiągnięcia jest właśnie zbadanie rynku, dlatego tak wiele się dziś o tym mówi i dlatego tak często prowadzi się takie badania.

Popularne czy niszowe metody?

Sposobów na badanie rynku pod określonym kątem jest mnóstwo. Wręcz można powiedzieć, że metod tych jest do wyboru, do koloru. Tutaj jednak pojawia się pytanie czy wszystkie z nich zapewnią skuteczne badanie rynku? Sposoby na badania rynku są kwestią indywidualnego podejścia i indywidualnych preferencji. Jedni mogą powiedzieć, że jak dla nich najbardziej skuteczne badanie rynku może być przeprowadzone tylko i wyłącznie za pomocą badań cati, czyli badań telefonicznych. Wszyscy zapewne doskonale wiemy, czym są badania cati, bo niejednokrotnie otrzymaliśmy telefon z prośbą o poświęcenie chwili czasu na wykonanie telefonicznej ankiety. Problem tkwi jednak w tym, że skuteczne badanie rynku miałoby miejsce wtedy, gdyby wszystkie osoby, do których się dzwoni, chętnie odpowiadałyby na te pytania. Niestety, w znakomitej większości przypadków ludzie nie chcą odpowiadać na pytania, nie chcą brać udziału w badaniach cati i cała ankieta kończy się fiaskiem. Być może więcej o wiele lepiej jest podejść do konsumenta bezpośrednio z taką właśnie ankietą i skłonić go do poświęcenia kilku minut na jej wypełnienie. Można również spróbować taką ankietę przeprowadzić za pośrednictwem Internetu, bo przecież można wysłać je drogą elektroniczną. Takich ankiet jednak również raczej się nie wykonuje, bo zgadza się na nie zbyt mała ilość konsumentów. Jeśli więc chodzi o skuteczne badanie rynku, to warto połączyć ze sobą kilka różnych metod. Warto na przykład połączyć badania cati z badaniami fokusowymi, bo te również służą właśnie do badania rynku. Połączenie kilku skutecznych sposobów gwarantuje wiarygodność uzyskanych rezultatów.

Jaki jest cel?

Po co jednak w ogóle przeprowadzać takie badania? Czy istnieje jakaś szansa na to, że po wprowadzeniu zgodnych z wynikami badań zmian firma osiągnie sukces? Oczywiście niczego nie można w tej kwestii zagwarantować, ale jednak, jak mawiamy, klient nasz pan i jeśli to klient sugeruje nam pewne zmiany, to powinniśmy skorzystać z tych wskazówek, gdyż mogą one jedynie pomóc, a na pewno nie zaszkodzą. Jeśli chce się osiągnąć sukces w branży, to trzeba korzystać z każdego sposobu na poprawienie wyników sprzedaży.

Dodaj komentarz