Logistyka

Magazynowanie zewnętrzne.

Współcześnie coraz więcej przedsiębiorstw produkcyjnych decyduje się na korzystanie z outsourcingu wielu usług w swojej codziennej działalności. Bardzo dużą popularnością cieszy usługa zewnętrznego magazynowania, która przynosi przedsiębiorcom konkretne korzyści, zarówno logistyczne, jak i finansowe. Warto tutaj przyjrzeć się nieco bliżej wszystkim korzystnym aspektom korzystania z zewnętrznego magazynowania, zanim ostatecznie zostanie podjęta decyzja o skorzystaniu z tego typu usług. Chodzi tutaj o to, aby wstępnie przeanalizować wszystkie korzyści, gdyż nie zawsze i nie w każdym przypadku będzie to dla przedsiębiorstwa rozwiązaniem optymalnym.

Korzystne aspekty magazynowania zewnętrznego.

Przede wszystkim należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku korzystania z usługi w zakresie magazynowania zewnętrznego przenosi się większą część odpowiedzialności za składowane towary i surowce na prowadzącego magazyn. To zewnętrzny magazyn odpowiada za bezpieczne i prawidłowe składowanie towarów. Jeśli wymagają one przechowywania w magazynach klimatyzowanych to zewnętrzny magazyn takie pomieszczenia powinien zapewnić. Z reguły zresztą wszystkie wytyczne w tym zakresie ustalane są w umowie podpisywanej pomiędzy magazynem zewnętrznym a korzystającym z jego usług przedsiębiorcą. Bardzo często razem z usługa magazynowania zewnętrznego przedsiębiorcy korzystają także z obsługi logistycznej zapewnianej przez tego samego usługodawcę. W tym przypadku zaś to magazyn przyjmuje surowce przeznaczone dla przedsiębiorstwa klienta i w wraz z zapotrzebowaniem na produkcji dostarcza partiami na wydziały produkcyjne.

Korzyści finansowe.

Aspekt finansowy korzystania z usług zewnętrznego magazynowania także jest tutaj bardzo istotny. W przypadku prowadzenia własnych magazynów, należy stale utrzymywać pełną obsadę stanowisk pracy oraz dbać o sprzęt magazynowy, niezależnie od zajętości magazynu. W przypadku zaś magazynu zewnętrznego nie trzeba się zupełnie przejmować jego obsługą ani sprzętem, zaś koszty magazynowania ponoszone są tylko od aktualnie zajmowanej przestrzeni w ramach ustalonego w umowie limitu zajętości magazynu. Zarządca magazynu dba o to, aby zawsze do dyspozycji jego klienta była pełna przestrzeń magazynowa, nawet jeśli czasem któryś z jego klientów wykorzysta większą część. Koszty utrzymania magazynu oraz całej jego obsługi w tym przypadku ponosi cała grupa przedsiębiorców, wobec czego każdy z nich ogólnie ponosi koszty niższe, zaś przestrzeń magazynowa dostępna u dostawcy usługi jest wykorzystywana w stu niemal procentach, co przekłada się na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Nie marnuje się ani jeden metr kwadratowy, a to oczywiście przekłada się na zyski po obydwu stronach tego typu transakcji. W zdecydowanej więc większości przypadków korzystanie z zewnętrznego magazynowania będzie rozwiązaniem wyjątkowo korzystnym, pozwalającym na ograniczenie wydatków związanych z magazynowaniem produktów oraz surowców do produkcji.

Dodaj komentarz