Ubezpieczenia

Prowadzenie gospodarstwa rolniczego.

Prowadzenie gospodarstwa rolniczego to przede wszystkim wywiązywanie się z codziennych obowiązków. Mają one bezpośredni związek z prowadzeniem gospodarstwa, ale niektóre z nich, wynikają z przepisów prawa krajowego. Jednym z takich obowiązków jest konieczność wykupienia odpowiednich polis ubezpieczenia rolniczego. Oczywiście nie każdy rolnik będzie mieć taki obowiązek, toteż warto tej kwestii przyjrzeć się nieco bliżej. Okazuje się bowiem, iż stosowna ustawa reguluje wszystkie kwestie tego zagadnienia. Zobaczmy zatem, którzy z rolników będą podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze. Zobaczmy też, która ustawa będzie wpływać na prowadzenie gospodarstwa rolnego w tym właśnie zakresie.

Ustawa regulująca prowadzenie gospodarstwa rolniczego.

Podstawą prawną, na bazie której powinniśmy podejmować decyzje o wykupieniu bądź nie wykupieniu konkretnych polis ubezpieczeniowych jest:

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych.

Na podstawie jej przepisów możemy sprawdzić, które gospodarstwa rolne powinny wykupić dane ubezpieczenia, a które tego robić nie muszą. Choć trzeba pamiętać, iż jeśli nie jest to obowiązkowe, to jednak nie jest zakazane. Więc nawet jeśli nie trzeba, to zawsze jednak można zdecydować się na wykupienie pewnych form ubezpieczenia.

Jakie ubezpieczenia są obowiązkowe?

Aby prowadzenie gospodarstwa rolniczego stało w zgodzie z prawem, należy wykupić odpowiednie ubezpieczenie, jeśli spełniamy przesłanki wspomnianej ustawy. Tzn. jeśli prowadzimy gospodarstw rolne o powierzchni powyżej 1 ha, jesteśmy osobą fizyczną, oraz przynajmniej w części rozliczamy się za pomocą podatku rolnego. W takich okolicznościach, należy zadbać o wykupienie następujących ubezpieczeń.

  • ubezpieczenie budynków rolniczych – mające na celu zabezpieczenie zabudowań na wypadek jakichkolwiek zdarzeń losowych w wyniku których dojdzie do ich uszkodzenia. Chodzi tutaj o wszelkie nawałnice, gradobicia, osunięcia terenu, huragany oraz inne tego typu zjawiska.
  • Ubezpieczenie OC rolnika – klasyczne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej. W przypadku wyrządzenia szkód na rzecz osób trzecich, wypłatą zadośćuczynienia zajmie się ubezpieczalnia.

Przede wszystkim, należy podkreślić, iż poi wykupieniu tego typu ubezpieczeń, prowadzenie gospodarstwa rolniczego staje się prostsze i wygodniejsze. Nie trzeba się przejmować jakimikolwiek zdarzeniami losowymi i wypadkami. Wszystko jest zabezpieczone i nawet jeśli dojdzie do jakichkolwiek sytuacji tego typu, to gospodarstwo z tego tytułu nie ucierpi.

Podsumowanie.

Ostatecznie więc, prowadzenie gospodarstwa rolniczego, to przede wszystkim postępowanie w zgodzie z przepisami, aktualnie obowiązującego prawa. Trzeba te przepisy znać i postępować w zgodzie z nimi, aby nie narazić się na karę grzywny. Poza tym, trzeba podkreślić także, iż obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze to przede wszystkim zabezpieczenie gospodarstw a nie próba wyciągnięcia dodatkowych pieniędzy od biednego sektora rolniczego.

Dodaj komentarz