Motoryzacja

Samochodowe osuszacze powietrza i ich eksploatacja.

Osuszacz powietrza w pojazdach samochodowych to jedno z ważniejszych urządzeń, szczególnie w zakresie układów pneumatyki oraz układów klimatyzacji. W każdym z tych układów osuszacz zapewnia obniżenie poziomu wilgotności zewnętrznego powietrza atmosferycznego dostarczanego do wnętrza układu, aby poszczególne podzespoły były zabezpieczone przed korodowaniem wynikającym z nadmiernej wilgoci. Przyjrzyjmy się jednak kwestii tego, jak to wygląda w praktyce, oraz jakie działania należy podjąć, aby osuszacz mógł pracować długo i bez zarzutu, a co równie ważne, jakie kroki podjąć aby uszkodzony osuszacz doprowadzić jak najszybciej do stanu używalności.

Osuszacz w układzie pneumatycznym.

W przypadku układów pneumatycznych, osuszacz powietrza jest elementem niezbędnym, gwarantującym obniżenie poziomu wilgotności powietrza wprowadzanego do układu, które następnie podlega sprężaniu. Jest ono wykorzystywane zarówno do pracy siłowników w pojazdach ciężarowych, jak również do napędzania pracy zacisków hamulcowych. Aby przedłużyć maksymalnie poziom żywotności zacisków oraz siłowników, poziom wilgotności powietrza wprowadzanego do układu nie powinien przekraczać 21%, a niestety w przypadku powietrza atmosferycznego będziemy z reguły mieli do czynienia z o wiele wyższą wilgotnością. Tutaj właśnie do gry wkracza osuszacz, którego zadaniem jest przejęcie wilgoci zawartej w powietrzu celem, niedopuszczenia jej do sprężarki. W ten sposób wszystkie podzespoły układu pneumatycznego oraz siłowniki i zaciski hamulcowe będą zabezpieczone przed szkodliwym korodowaniem.

Osuszacze w układzie klimatyzacji.

Tutaj podobnie jak w przypadku osuszaczy w układach pneumatycznych, należy odebrać nadmierną wilgotność, ale nie tylko z powietrza, a także z czynnika chłodzącego. Nowoczesne osuszacze mogą także, dodatkowo pełnić rolę kontrolera ilości czynnika chłodzącego w układzie. Jednym słowem jest to element wybitnie niezbędny w każdym układzie tego typu, a co za tym idzie, trzeba stale monitorować jego stan techniczny, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia a tym samym zagrożenia dla pozostałych elementów układu.

Naprawa uszkodzonych osuszaczy.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w pracy osuszacza powietrza, koniecznością będzie natychmiastowe odstawienie pojazdu na serwis, celem sprawdzenia poziomu uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń mniej drastycznych, możliwa będzie jeszcze do przeprowadzenia regeneracja osuszaczy samochodowych, co rzecz jasna stanowić będzie rozwiązanie tańsze i o wiele bardziej przystępne cenowo. W przypadku jednakże bardziej zaawansowanych uszkodzeń, koniecznością będzie wymiana osuszacza na nowy, co niestety pociąga za sobą stosunkowo spore koszty. Warto więc na bieżąco kontrolować stan techniczny osuszaczy, aby dzięki temu zagwarantować sobie ich sprawną pracę i możliwość sprawnego i szybkiego wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości w ich działaniu. Tylko to pozwoli nam na skuteczne ograniczenie kosztów eksploatacji pojazdów zarówno osobowych jak i ciężarowych, głównie w zakresie przeprowadzanych napraw serwisowych elementów układów pneumatycznego oraz klimatyzacyjnego.

Dodaj komentarz